Nghịch Chiến - The Viral Factor122 phút

Nghịch Chiến ...

Những Chú Chó Siêu Quậy - Treasure Buddies93 phút

Những Chú ...

Đạo Chích Vướng Bẫy Tình - Loosies90 Phút

Đạo Chích ...

Tôi Yêu Hồng Kông 2 - I Love Hong Kong 2 97 Phút

Tôi Yêu ...

Sức Mạnh Vô Hình - Chronicle85 Phút

Sức Mạnh ...

Đại Truy Bổ - Nightfall110 phút

Đại Truy ...

Bánh Mỹ : Tái Ngộ - American Reunion113 phút

Bánh Mỹ ...

Sự Phẫn Nộ Của Các Vị Thần - Wrath Of The Titans99 phú

Sự Phẫn ...

Đối Mặt Sát Nhân - Gone94 phút

Đối Mặt ...

Ngôi Nhà Ma Quái - Seven Below90 phút

Ngôi Nhà ...