Tình Yêu Nhiệm Màu - Incredible Love (2009)115 phút

Tình Yêu ...

Kung Fu Đầu Bếp - Kung Fu Chefs Vietsub (2009)92 phút

Kung Fu ...

Đừng Quên Tôi - Forget Me Not (2009)103 phút

Đừng Quên ...

Vũ Điệu Mộng Mơ - Dance Flick (2009)88 phút

Vũ Điệu ...

Nhà Bác Học Thiên Tài - Creation (2009)108 phút

Nhà Bác ...

Nhà Tiên Tri - A Prophet (2009)150 phút

Nhà Tiên ...

Trôi Về Thời Tiền Sử - Land Of The Lost (2009)93 phút

Trôi Về ...

Lời Thỉnh Cầu - Invitation Only (2009)95 phút

Lời Thỉnh ...

Dải Ruy Băng Trắng - The White Ribbon (2009)144 phút

Dải Ruy ...

Phấn Xanh - Powder Blue (2009)106 phút

Phấn Xanh ...

Tình Bạn Quái Lạ - Mary And Max (2009)92 phút

Tình Bạn ...

Shinko Và Phép Lạ Nghìn Năm - Mai Mai Miracle (2009)90 phút

Shinko Và ...

Đại Gia Và Chân Dài - Look For A Star (2009)118 phút

Đại Gia ...

Bà Bầu Hờ (thuyết Minh) - Labor Pains (2009) Thuyết Minh (2009)89 phút

Bà Bầu ...

Tiểu Sử John - City Of War: The Story Of John Rabe (2009)132 phút

Tiểu Sử ...

Trở Về Nhà - Homecoming (2009)88 phút

Trở Về ...

Quỷ Ám Trở Lại - Hierro (2009)94 phút

Quỷ Ám ...

Chờ Yêu Hes Just Not That Into You (2009)129 phút

Chờ Yêu ...

Những Thiên Thần Đen - Bitch Slap (2009)109 phút

Những Thiên ...

Vào Cõi Hư Vô - Enter The Void (2009)161 phút

Vào Cõi ...

Vỡ Mộng Chốn Thiên Đường - Couples Retreat (2009)110 phút

Vỡ Mộng ...

Cơ Khí Hiệp - Metallic Attraction: Kungfu Cyborg (2009)96 phút

Cơ Khí ...

Jennifer Nóng Bỏng Jennifers Body (2009)102 phút

Jennifer Nóng ...

Nghe Nói (2009) - Hear Me (2009)108 phút

Nghe Nói ...