Chìa Khóa Cuộc Đời - Key Of Life (2012)128 phút

Chìa Khóa ...

Yêu Đến Chết - 11-12-13 Scary Holiday (2016)94 phút

Yêu Đến ...

Song Nguyệt - The Sleepless (2012)86 phút

Song Nguyệt ...

Vùng Biển Chết - Jersey Shore Shark Attack (2012)87 phút

Vùng Biển ...

Câu Hỏi Cho Ben - Any Questions For Ben? (2012)114 phút

Câu Hỏi ...

Người Hùng Sao Hỏa - John Carter (2012)132 phút

Người Hùng ...

Giai Điệu Vui Tươi - Joyful Noise (2012)118 phút

Giai Điệu ...

Thế Thân - Tumbleweed (2012)111 phút

Thế Thân ...

Tàu Titanic 3d - Titanic 3d Vitesub (2012)194 phút

Tàu Titanic ...

Ngọn Đồi Im Lặng 3d - Silent Hill Revelations (2012)95 phút

Ngọn Đồi ...

Người Hobbit: Hành Trình Vô Định - The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)169 phút

Người Hobbit: ...

12 Con Giáp - Chinese Zodiac Vietsub (2012)120 phút

12 Con ...

Kẻ Xuyên Không - Looper (2012)108 phút

Kẻ Xuyên ...

Muốn Sung Sướng, Hãy Gọi... - For A Good Time, Call... (2012)85 phút

Muốn Sung ...

Đột Kích - The Raid Redemption Vietsub (2012)101 phút

Đột Kích ...

Thái Cực Quyền: Anh Hùng Bá Đạo - Tai Chi Hero (2012)100 phút

Thái Cực ...

Căn Hộ Ma Ám - The Mask Of Love (2012)90 phút

Căn Hộ ...

Nữ Chiến Binh Ma - Underworld: Awakening (2012)88 phút

Nữ Chiến ...

Sự Báo Thù Của Wyatt Earp - Wyatt Earps Revenge (2012)93 phút

Sự Báo ...

Tên Hề Báo Thù - Stitches (2012)86 phút

Tên Hề ...

Tình Yêu Là Tất Cả - Love Is All You Need (2012)116 phút

Tình Yêu ...

Sống Thử - Gayby (2012)85 phút

Sống Thử ...

Đoạt Lại Công Lý - The Samaritan (2012)90 phút

Đoạt Lại ...

Nhân Bản - Cloned: The Recreator Chronicles (2012)90 phút

Nhân Bản ...