Transformers 2: Bại Binh Phục Hận - Transformers: Revenge Of The Fallen(2009)

Transformers 2: Bại Binh Phục Hận - Transformers: Revenge Of The Fallen(2009)

Đạo diễn: Đang cập nhật,

Diễn viên: Shia LaBeouf,Megan Fox,

Nhà sản xuất: Đang cập nhật,