Long Môn Phi Giáp Vtv2 - Flying Swords Of Dragon Gate (2015)Full 40/40 + Thuyết minh

Long Môn ...

Tây Du Ký Vtv2 - Journey To The West (1986)Full 86/86 + Thuyết minh

Tây Du ...

Minh Nhược Hiểu Khê - Moon River (2015)Tập 29 - 30 VietSub

Minh Nhược ...

Lang Nha Bảng - Nirvana In Fire (2015)Full 54/54 Thuyết minh

Lang Nha ...

Mỹ Ly Cách Cách - Khuynh Thành Tuyệt Luyến (2012)Full 42/42 Thuyết Minh

Mỹ Ly ...

Anh Hùng Phong Thần Bảng 2 - Creation Of The Gods 2 (2015)Full 72/72 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Pháp Sư Vô Tâm - The Monster Killer (2015)Full 20/20 Thuyết minh

Pháp Sư ...

Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower (2015)Full 58/58 Vietsub + Thuyết minh

Hoa Thiên ...

Nàng Tiên Cáo - Hồ Tiên (2014)Full 43/43 Thuyết minh

Nàng Tiên ...

Đại Náo Kim Các Tự - Smart Kid (2000)Full 30/30 + Thuyết minh

Đại Náo ...

Anh Hùng Cái Thế Phương Thế Ngọc - Unmatched Hero Fang Shiyu (2014)Full 36/36 + Thuyết minh

Anh Hùng ...

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four (2015)Full 48/48 Thuyết minh

Thiếu Niên ...

Vương Đích Nữ Nhân - Beauties Of The Emperor (2012)Full 32/32 + Thuyết minh

Vương Đích ...

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - State Of Divinity (2013)Full 56/56 Thuyết minh

Tân Tiếu ...

Thiếu Nữ Toàn Phong - The Whirlwind Girl (2015)Full 32/32 Thuyết Minh

Thiếu Nữ ...

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu - Detectives And Doctors (2014)Full 43/43 Thuyết Minh

Lục Tiểu ...

Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin (2014)Full 63/63 Thuyết Minh

Thiếu Lâm ...

Long Hổ Y Quán - Yi Guan Xiao Chuan (2015)37/37 + Thuyết Minh

Long Hổ ...

Diện Mạo Hoàng Đế - The Kings Face (2014)Full 23/23 + Thuyết minh

Diện Mạo ...

Định Luật Tình Yêu Của Murphy - Murphys Law Of Love (2015)35 phút / tập 38

Định Luật ...

Đa Tình Giang Sơn - Royal Romance (2015)45 phút / tập

Đa Tình ...

Xem Phim Tải Phim Cây Sáo Đào Ảo - Garo Gaiden - Tougen No Fue (2013)60 phút

Xem Phim ...

Minh Triều Cẩm Y Vệ - A Security Of The Ming Dynasty (2016)70 phút

Minh Triều ...

Đại Yến Của Đế Vương - The Last Supper (2013)120 phút

Đại Yến ...