Thiếu Lâm Mộc Nhân Hạng - Shaolin Wooden Men (1976)98 phút

Thiếu Lâm ...

Cái Chết Của 1 Võ Sĩ Đạo - Hara-kiri Death Of A Samurai (2011)125 phút

Cái Chết ...

Trung Hoa Trượng Phu - Heroes Of The East Aka Challenge Of The Ninja (1978)100 phút

Trung Hoa ...

Vụ Án Thích Mã - The Blood Brothers (1973)118 phút

Vụ Án ...

Vua Mạo Hiểm - Dr. Wai In The Scriptures With No Words (1996)90 phút

Vua Mạo ...

Diệp Vấn Tiền Truyện - Ip Man: The Legend Is Born (2010)90 phút

Diệp Vấn ...

Ái Hữu Lai Sinh - Eternal Beloved (2009)109 phút

Ái Hữu ...

Võ Sĩ Thế Thân - Kagemusha (1980)173 phút

Võ Sĩ ...

Võ Sỹ Đạo Thái - Yamada: The Samurai Of Ayothaya (2010)97 phút

Võ Sỹ ...

Cung Thủ Siêu Phàm - War Of The Arrows Vietsub (2011118 phút

Cung Thủ ...

Tiên Hạc Thần Trâm - The Magic Crane (1993)90 phút

Tiên Hạc ...

Kiếm Sỹ - Samurai Fiction (1998)111 phút

Kiếm Sỹ ...

Kiếm Sĩ - The Blind Swordsman (2003)90 phút

Kiếm Sĩ ...

Khổng Tử - Confucius (2010)120 phút

Khổng Tử ...

Đả Lôi Đài - Gallants (2010)112 phút

Đả Lôi ...

Mãnh Long Quá Giang - Way Of The Dragon (1973)95 phút

Mãnh Long ...

Lý Tiểu Long: Tinh Võ Môn - Fist Of Fury (1972)128 phút

Lý Tiểu ...

Độc Thủ Đại Hiệp Gặp Hiệp Sĩ Mù - Zatoichi Meets The One Armed Swordsman (1971)98 phút

Độc Thủ ...

Hồng Môn Yến - White Vengeance (2011)135 phút

Hồng Môn ...

Kiếm Sỹ Rồng - Arahan (2004)114 phút

Kiếm Sỹ ...

Nam Bắc Thiếu Lâm - Martial Arts Of Shaolin (1986) - Vietsub95 phút

Nam Bắc ...

Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng - The 36th Chamber Of Shaolin (1978)

Thiếu Lâm ...

Thanh Xà Bạch Xà - The Sorcerer And The White Snake (2011)90 phút

Thanh Xà ...

Đại Võ Sinh Huyết Chiến 2011 Vietsub, My Kingdom 2011 Vietsub (2011)96 phút

Đại Võ ...