Truyền Thuyết Ninja - Legend Of Ninja (2017)73 phút

Truyền Thuyết ...

Nhất Đại Lãng Khách - The Last Wulin (2017)75 phút

Nhất Đại ...

Cao Thủ Vô Ảnh Cước: Hoàng Kỳ Anh - Master Of The Shadowless Kick: Wong Kei-ying (2016)95 phút

Cao Thủ ...

Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi - Master Of The Drunken Fist: Beggar So (2016)95 phút

Đại Hiệp ...

Hoàng Tử Ba Tư: Dòng Cát Thời Gian - Prince Of Persia: The Sands Of Time (2010)116 phút

Hoàng Tử ...

Long Quyền Tiểu Tử - Kungfu Boys (2016)94 phút

Long Quyền ...

Ký Ức Sát Thủ - Assassins Memories (2016)64 phút

Ký Ức ...

Đại Binh Tiểu Tướng - Little Big Soldier (2010)96 phút

Đại Binh ...

Kiếm Khách - Swordsmen (2011)118 phút

Kiếm Khách ...

Quan Vân Trường - The Lost Bladesman (2011)107 phút

Quan Vân ...

Tân Thiếu Lâm Tự - Shaolin (2011)120 phút

Tân Thiếu ...

Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of The Dragon Gate (2011)121 phút

Long Môn ...

Huyền Thoại Trần Chân - Legend Of The First: The Return Of Chen Zhen (2010)NA

Huyền Thoại ...

Kungfu Hồng Kim Bảo - Choy Lee Fut Kung Fu (2011)91 phút

Kungfu Hồng ...

Thái Cực Quyền: Anh Hùng Bá Đạo - Tai Chi Hero (2012)100 phút

Thái Cực ...

Cương Đao - Brothers (2016)94 phút

Cương Đao ...

Hiệp Sĩ Thượng Hải - Shanghai Knights (2003)114 phút

Hiệp Sĩ ...

Giấc Mộng Tây Du - Dream Journey (2016)92 phút

Giấc Mộng ...

Thái Giám Siêu Năng Lực 2: Lộc Đỉnh Chế - Super Eunuch 2 (2016)71 phút

Thái Giám ...

Diệp Vấn - Ip Man (2008)106 phút

Diệp Vấn ...

Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại - Rise Of The Legend (2014)131 phút

Hoàng Phi ...

Ngọa Hổ Tàng Long - Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)120 phút

Ngọa Hổ ...

Binh Pháp Mặc Công - Battle Of The Warriors (2006)131 phút

Binh Pháp ...

Diệp Vấn: Trận Chiến Cuối Cùng - Ip Man: The Final Fight (2013)100 phút

Diệp Vấn: ...