Cận Vệ Trung Nam Hải - The Defender (1994)92 phút

Cận Vệ ...

Tân Bạch Phát Ma Nữ - The White Haired With Of Lunar Kingdom (2014)120 phút

Tân Bạch ...

Tử Chiến - Brawn (2014)120 phút

Tử Chiến ...

Võ Trạng Nguyên - The Kung Fu Scholar (1993)120 phút

Võ Trạng ...

Hoàng Phi Hồng 3: Sư Vương Tranh Bá - Once Upon A Time In China (1993)120 phút

Hoàng Phi ...

Trường Học Uy Long 3 - Fight Back To School 3 (1993)120 phút

Trường Học ...

Bốc Lục Tông Sư - Legend Of The Wrestler Master (2013)120 phút

Bốc Lục ...

Thiếu Lâm Mãnh Hổ - Shaolin Warrior (2013)120 phút

Thiếu Lâm ...

Thục Sơn Kỳ Hiệp - The Legend Of Zu (2001)104 phút

Thục Sơn ...

Thiên Sư Bắt Ma 2: Cương Thi Gia Tộc - Mr Vampire 2 (1986)120 phút

Thiên Sư ...

Xem Phim Tải Phim Thiên Sư Bắt Ma 3: Linh Huyễn Tiên Sinh - Mr Vampire 3 (1987)120 phút

Xem Phim ...

Thiên Sư Bắt Ma 4: Cương Thi Thúc Thúc - Mr Vampire 4 (1988)120 phút

Thiên Sư ...

Thiên Sư Bắt Ma 5: Cương Thi Đấu Ma Cà Rồng - Mr Vampire 5 (1989)120 phút

Thiên Sư ...

Sát Thủ Truyền Kỳ - Legendary Assassin (2008)89 phút

Sát Thủ ...

Quyết Đấu 3: Chuộc Tội - Undisputed 3: Redemption (2010)96 phút

Quyết Đấu ...

Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 - Swordsman (1990)120 phút

Tiếu Ngạo ...

Cao Thủ Thái Cực Quyền - Taichi Pioneer (2016)98 phút

Cao Thủ ...

Thiếu Lâm Tiểu Tử - Shaolin Temple 2: Kids From Shaolin (1984)99 phút

Thiếu Lâm ...

Cao Thủ Sa Mạc - Da Mo Gu Xia (2017)74 phút

Cao Thủ ...

Địch Nhân Kiệt Kỳ Án - Detective Dee (2017)102 phút

Địch Nhân ...

Hộ Vệ - The Guardians (2017)90 phút

Hộ Vệ ...

Truyền Thuyết Ninja - Legend Of Ninja (2017)73 phút

Truyền Thuyết ...

Nhất Đại Lãng Khách - The Last Wulin (2017)75 phút

Nhất Đại ...

Cao Thủ Vô Ảnh Cước: Hoàng Kỳ Anh - Master Of The Shadowless Kick: Wong Kei-ying (2016)95 phút

Cao Thủ ...