Thiên Sư Bắt Ma 5: Cương Thi Đấu Ma Cà Rồng - Mr Vampire 5 (1989)120 phút

Thiên Sư ...

Sát Thủ Truyền Kỳ - Legendary Assassin (2008)89 phút

Sát Thủ ...

Quyết Đấu 3: Chuộc Tội - Undisputed 3: Redemption (2010)96 phút

Quyết Đấu ...

Tiếu Ngạo Giang Hồ 1 - Swordsman (1990)120 phút

Tiếu Ngạo ...

Cao Thủ Thái Cực Quyền - Taichi Pioneer (2016)98 phút

Cao Thủ ...

Thiếu Lâm Tiểu Tử - Shaolin Temple 2: Kids From Shaolin (1984)99 phút

Thiếu Lâm ...

Cao Thủ Sa Mạc - Da Mo Gu Xia (2017)74 phút

Cao Thủ ...

Địch Nhân Kiệt Kỳ Án - Detective Dee (2017)102 phút

Địch Nhân ...

Hộ Vệ - The Guardians (2017)90 phút

Hộ Vệ ...

Truyền Thuyết Ninja - Legend Of Ninja (2017)73 phút

Truyền Thuyết ...

Nhất Đại Lãng Khách - The Last Wulin (2017)75 phút

Nhất Đại ...

Cao Thủ Vô Ảnh Cước: Hoàng Kỳ Anh - Master Of The Shadowless Kick: Wong Kei-ying (2016)95 phút

Cao Thủ ...

Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi - Master Of The Drunken Fist: Beggar So (2016)95 phút

Đại Hiệp ...

Hoàng Tử Ba Tư: Dòng Cát Thời Gian - Prince Of Persia: The Sands Of Time (2010)116 phút

Hoàng Tử ...

Long Quyền Tiểu Tử - Kungfu Boys (2016)94 phút

Long Quyền ...

Ký Ức Sát Thủ - Assassins Memories (2016)64 phút

Ký Ức ...

Đại Binh Tiểu Tướng - Little Big Soldier (2010)96 phút

Đại Binh ...

Kiếm Khách - Swordsmen (2011)118 phút

Kiếm Khách ...

Quan Vân Trường - The Lost Bladesman (2011)107 phút

Quan Vân ...

Tân Thiếu Lâm Tự - Shaolin (2011)120 phút

Tân Thiếu ...

Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of The Dragon Gate (2011)121 phút

Long Môn ...

Huyền Thoại Trần Chân - Legend Of The First: The Return Of Chen Zhen (2010)NA

Huyền Thoại ...

Kungfu Hồng Kim Bảo - Choy Lee Fut Kung Fu (2011)91 phút

Kungfu Hồng ...

Thái Cực Quyền: Anh Hùng Bá Đạo - Tai Chi Hero (2012)100 phút

Thái Cực ...