Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - State Of Divinity (2013)Full 56/56 Thuyết minh

Tân Tiếu ...

Thiếu Nữ Toàn Phong - The Whirlwind Girl (2015)Full 32/32 Thuyết Minh

Thiếu Nữ ...

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu - Detectives And Doctors (2014)Full 43/43 Thuyết Minh

Lục Tiểu ...

Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin (2014)Full 63/63 Thuyết Minh

Thiếu Lâm ...

Long Hổ Y Quán - Yi Guan Xiao Chuan (2015)37/37 + Thuyết Minh

Long Hổ ...

Diện Mạo Hoàng Đế - The Kings Face (2014)Full 23/23 + Thuyết minh

Diện Mạo ...

Định Luật Tình Yêu Của Murphy - Murphys Law Of Love (2015)35 phút / tập 38

Định Luật ...

Đa Tình Giang Sơn - Royal Romance (2015)45 phút / tập

Đa Tình ...

Xem Phim Tải Phim Cây Sáo Đào Ảo - Garo Gaiden - Tougen No Fue (2013)60 phút

Xem Phim ...

Minh Triều Cẩm Y Vệ - A Security Of The Ming Dynasty (2016)70 phút

Minh Triều ...

Đại Yến Của Đế Vương - The Last Supper (2013)120 phút

Đại Yến ...

Vệ Sĩ Siêu Cấp - Super Bodyguard (2016)95 phút

Vệ Sĩ ...

Tàn Chiến - An End To Killing (2013)105 phút

Tàn Chiến ...

Huyền Thoại Triệu Tử Long - Three Kingdoms Resurrection Of The Dragon (2008)102 phút

Huyền Thoại ...

Tứ Đại Danh Bộ 3: Trận Đánh Cuối Cùng - The Four (2014)120 phút

Tứ Đại ...

Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of Dragon Gate (2011)122 phút

Long Môn ...

Giáo Chủ Minh Giáo - The Kung Fu Cult Master (1993)102 phút

Giáo Chủ ...

Thái Cực Trương Tam Phong - Tai-chi Master (1993)96 phút

Thái Cực ...

Cậu Bé Karate - The Karate Kid (2010)140 phút

Cậu Bé ...

Sinh Ra Để Tự Vệ - Born To Defense (1986)120 phút

Sinh Ra ...

Cận Vệ Trung Nam Hải - The Defender (1994)92 phút

Cận Vệ ...

Tân Bạch Phát Ma Nữ - The White Haired With Of Lunar Kingdom (2014)120 phút

Tân Bạch ...

Tử Chiến - Brawn (2014)120 phút

Tử Chiến ...

Võ Trạng Nguyên - The Kung Fu Scholar (1993)120 phút

Võ Trạng ...