Sát Phá Lang 1 - Kill Zone (2005)93 phút

Sát Phá ...

Phong Thần Chiến Kỷ - The War Records Of Deification (2018)100 phút

Phong Thần ...

Cửu Gia Thư - Goo Family Book (2013)Full 24/24 VIETSUB

Cửu Gia ...

Minh Triều Cẩm Y Vệ 2 - A Security Of The Ming Dynasty 2 (2018)73 phút

Minh Triều ...

Đại Mộng Tây Du 4 Phục Ma Ký - Biography Of Demon (2018)100 phút

Đại Mộng ...

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân - Hoa Giang Ho Chi Bat Luong Nhan (2015)Full 54/54 VIETSUB

Họa Giang ...

Diệp Vấn 2013 - Ip Man - Drama (2013)Full 50/50 Thuyết Minh

Diệp Vấn ...

Tiên Kiếm Kì Hiệp 3 - Chinese Paladin 3 (2009)Full 37/37 VIETSUB

Tiên Kiếm ...

Hiên Viên Đại Đế - Xuan Yuan:the Great Emperor (2016)90 phút

Hiên Viên ...

Công Thủ Đạo - Gong Shou Dao (2017)20 phút

Công Thủ ...

Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng - Birthday Of The Dragon (2017)100 phút

Câu Chuyện ...

Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha - Assassin Glory (2018)75 phút

Vinh Quang ...

Ngự Thiên Thần Đế 3: Chi U Yến Kinh Hồn (2018)

Ngự Thiên ...

Hoàng Phi Hồng Tái Xuất - Wang Zhe Gui Lai Huang Fei-hong (2017)100 phút

Hoàng Phi ...

Tùy Đường Diễn Nghĩa - Heroes In Sui And Tang Dynasties (2013)Full 62/62 Thuyết Minh

Tùy Đường ...

Đặc Vụ Snowden - Snowden (2016)120 phút

Đặc Vụ ...

Tuyết Sơn Phi Hồ - The Flying Fox Of The Snowy Mountain (2007)Full 40/40 Thuyết Minh

Tuyết Sơn ...

Tiên Hiệp Kiếm - Immortal Sword Hero (2015)Full 42/42 Thuyết Minh

Tiên Hiệp ...

Thái Cực Quyền - Tai Chi Zero (2012)94 phút

Thái Cực ...

Long Quyền Tiểu Tử - Kung Fu Boys (2016)94 phút

Long Quyền ...

Nữ Đại Tướng Quân - Mulan (2013)Full 40/40 Thuyết Minh

Nữ Đại ...

Thiết Mã Phục Thù - Thiết Mã Phục Thù (2010)Full 25/25 Thuyết Minh

Thiết Mã ...

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - Swordsman (2013)Full 56/56 Thuyết Minh

Tân Tiếu ...

Bảo Liên Đăng Tiền Truyện 2 - The Lotus Lantern Ii (2009)Full 46/46 Thuyết Minh

Bảo Liên ...