Tiêu Môn Quan Kiếm - The Great Protector (2015)Full 38/38 Thuyết minh

Tiêu Môn ...

Ân Tình Bích Huyết Kiếm - Sword Stained With Royal Blood 2007Full 30/30 Thuyết minh

Ân Tình ...

Nữ Tướng Phàn Lê Huê - Warrior Of Tang Dynasty (2013)Full 36/36 Thuyết minh

Nữ Tướng ...

Sở Lưu Hương Tân Truyện - The Legend Of Chu Liu Xiang (2011)Full 38/38 Thuyết minh

Sở Lưu ...

Mộc Phủ Phong Vân - Mu Fu Feng Yun (2012)Full 40/40 Thuyết Minh

Mộc Phủ ...

Vịnh Xuân Quyền - The Legend Of Wing Chun (2012)Full 22/22 Thuyết Minh

Vịnh Xuân ...

Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004)Full 40/40 Thuyết Minh

Tiểu Ngư ...

Bình Tung Hiệp Ảnh - Heroic Legend (2011)Full 37/37 Thuyết minh

Bình Tung ...

Họa Bì 2: Yêu Không Hối Tiếc - Painted Skin 2: No Regrets For Real Love (2013)Full 36/36 Thuyết minh

Họa Bì ...

Anh Hùng Xạ Điêu - Legend Of Condor Heroes 2008Full 40/40 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Thanh Khâu Hồ Truyền Thuyết - Green Hill Fox Legend (2016)Full 32/32 VietSub + Thuyết minh

Thanh Khâu ...

Nữ Y Minh Phi Truyện - The Imperial Doctress (2015)Full 50/50 VietSub

Nữ Y ...

Tân Tiêu Thập Nhất Lang - The Shaw Eleven Lang 2016Full 42/42 Vietsub + Thuyêt minh

Tân Tiêu ...

Thục Sơn Chiến Kỷ - Kiếm Hiệp Truyền Kỳ (2015)Full 56/56 VietSub + Thuyết minh

Thục Sơn ...

Tân Thần Điêu Đại Hiệp - The Romance Of The Condor Heroes (2014)Full 54/54 Thuyết Minh

Tân Thần ...

Long Môn Phi Giáp Vtv2 - Flying Swords Of Dragon Gate (2015)Full 40/40 + Thuyết minh

Long Môn ...

Tây Du Ký Vtv2 - Journey To The West (1986)Full 86/86 + Thuyết minh

Tây Du ...

Minh Nhược Hiểu Khê - Moon River (2015)Tập 29 - 30 VietSub

Minh Nhược ...

Lang Nha Bảng - Nirvana In Fire (2015)Full 54/54 Thuyết minh

Lang Nha ...

Mỹ Ly Cách Cách - Khuynh Thành Tuyệt Luyến (2012)Full 42/42 Thuyết Minh

Mỹ Ly ...

Anh Hùng Phong Thần Bảng 2 - Creation Of The Gods 2 (2015)Full 72/72 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Pháp Sư Vô Tâm - The Monster Killer (2015)Full 20/20 Thuyết minh

Pháp Sư ...

Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower (2015)Full 58/58 Vietsub + Thuyết minh

Hoa Thiên ...

Nàng Tiên Cáo - Hồ Tiên (2014)Full 43/43 Thuyết minh

Nàng Tiên ...