Xem Phim Tải Phim Cây Sáo Đào Ảo - Garo Gaiden - Tougen No Fue (2013)60 phút

Xem Phim ...

Minh Triều Cẩm Y Vệ - A Security Of The Ming Dynasty (2016)70 phút

Minh Triều ...

Đại Yến Của Đế Vương - The Last Supper (2013)120 phút

Đại Yến ...

Vệ Sĩ Siêu Cấp - Super Bodyguard (2016)95 phút

Vệ Sĩ ...

Tàn Chiến - An End To Killing (2013)105 phút

Tàn Chiến ...

Huyền Thoại Triệu Tử Long - Three Kingdoms Resurrection Of The Dragon (2008)102 phút

Huyền Thoại ...

Tứ Đại Danh Bộ 3: Trận Đánh Cuối Cùng - The Four (2014)120 phút

Tứ Đại ...

Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of Dragon Gate (2011)122 phút

Long Môn ...

Giáo Chủ Minh Giáo - The Kung Fu Cult Master (1993)102 phút

Giáo Chủ ...

Thái Cực Trương Tam Phong - Tai-chi Master (1993)96 phút

Thái Cực ...

Cậu Bé Karate - The Karate Kid (2010)140 phút

Cậu Bé ...

Sinh Ra Để Tự Vệ - Born To Defense (1986)120 phút

Sinh Ra ...

Cận Vệ Trung Nam Hải - The Defender (1994)92 phút

Cận Vệ ...

Tân Bạch Phát Ma Nữ - The White Haired With Of Lunar Kingdom (2014)120 phút

Tân Bạch ...

Tử Chiến - Brawn (2014)120 phút

Tử Chiến ...

Võ Trạng Nguyên - The Kung Fu Scholar (1993)120 phút

Võ Trạng ...

Hoàng Phi Hồng 3: Sư Vương Tranh Bá - Once Upon A Time In China (1993)120 phút

Hoàng Phi ...

Trường Học Uy Long 3 - Fight Back To School 3 (1993)120 phút

Trường Học ...

Bốc Lục Tông Sư - Legend Of The Wrestler Master (2013)120 phút

Bốc Lục ...

Thiếu Lâm Mãnh Hổ - Shaolin Warrior (2013)120 phút

Thiếu Lâm ...

Thục Sơn Kỳ Hiệp - The Legend Of Zu (2001)104 phút

Thục Sơn ...

Thiên Sư Bắt Ma 2: Cương Thi Gia Tộc - Mr Vampire 2 (1986)120 phút

Thiên Sư ...

Xem Phim Tải Phim Thiên Sư Bắt Ma 3: Linh Huyễn Tiên Sinh - Mr Vampire 3 (1987)120 phút

Xem Phim ...

Thiên Sư Bắt Ma 4: Cương Thi Thúc Thúc - Mr Vampire 4 (1988)120 phút

Thiên Sư ...