Hoàng Kim Giáp - Curse Of The Golden Flower114 phút

Hoàng Kim ...

Hoàng Phi Hồng 2 - Once Upon A Time In China Ii113 phút

Hoàng Phi ...

Hoàng Phi Hồng - Once Upon A Time In China134 phút

Hoàng Phi ...

Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư - Once Upon A Time In China And America102 phút

Hoàng Phi ...

Thiết Kê Đấu Ngô Công - Last Hero In China111 Phút

Thiết Kê ...

Thần Bài 2 - God Of Gamblers Ii100 phút

Thần Bài ...

Đại Nội Mật Thám - Forbidden City Cop89 phút

Đại Nội ...

Tinh Võ Anh Hùng - Fist Of Legend103 phút

Tinh Võ ...

Hoắc Nguyên Giáp - Fearless104 phút

Hoắc Nguyên ...

Họa Bì - Painted Skin103 phút

Họa Bì ...

Kiếm Khách - Swordsmen118 Phút

Kiếm Khách ...

Thần Kỳ Hiệp Lữ - Mr And Mrs Incredible100 phút

Thần Kỳ ...

Quyền Thủ Vô Địch - Kick Boxer97 phút

Quyền Thủ ...

Dòng Máu Thượng Đẳng - Bloodsport92 phút

Dòng Máu ...

Shaolin Soccer - Đội Bóng Thiếu Lâm113 phút

Shaolin Soccer ...

Thiện Nữ Ưu Hồn - A Chinese Ghost Story107 phút

Thiện Nữ ...

Rồng Đen - Mortal Kombat105 Phút

Rồng Đen ...

Đả Lôi Đài - Tiger And Dragon Reloaded98 phút

Đả Lôi ...

Quyền Cước Thượng Đẳng - Chocolate110 phút

Quyền Cước ...

Tây Sơn Hào Kiệt - Tay Son Hao Kiet90 phú

Tây Sơn ...

Người Bảo Vệ - The Protector106 phút

Người Bảo ...

Con Số May Mắn - Lucky Number Slevin109 phút

Con Số ...