Tân Biên Thành Lãng Tử Border Town Prodigal (2016)Full 50/50 Vietsub + Thuyết minh

Tân Biên ...

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)Full 56/56 Vietsub + Thuyết minh

Tú Lệ ...

Ngũ Thử Náo Đông Kinh - The Three Heroes And Five Gallants (2016)Full 42/42 VietSub + Thuyết minh

Ngũ Thử ...

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5 - Chinese Paladin 5 - Vân Chi Phàm (2016)Full 45/45 Vietsub + Thuyết minh

Tiên Kiếm ...

Xuyên Không Kỳ ÁnFull 52/52 Thuyết minh

Xuyên Không ...

Lục Phiến Môn - The Legend Liu Shan Men (2016)Full 40/40 Vietsub + Thuyết minh

Lục Phiến ...

Hiệp Sĩ Cuối Cùng - Zhong Ji You Xia (2016)Full 40/40 VietSub

Hiệp Sĩ ...

Trường An Tam Quái Thám - Three Unusual Detectives (2016)Full 38/38 Thuyết minh

Trường An ...

Nàng Dâu Trăm Năm - Bride Of The Century (2014)Full 16/16 Vietsub

Nàng Dâu ...

Tân Mã Vính Trinh - Ma Yong Zhen (2012)Full 40/40 Thuyết Minh

Tân Mã ...

Long Môn Tiêu Cục - Longmen Express (2013)Full 40/40 Thuyết Minh

Long Môn ...

Mối Thù Sâu Nặng - Tree With Deep Roots (2011)Full 24/24 VietSub

Mối Thù ...

Chiến Binh Baek Dong Soo - Warrior Baek Dong Soo (2011)Full 29/29 Thuyết minh

Chiến Binh ...

Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei (2012)Full 69/69 Thuyết minh

Tinh Trung ...

Thư Kiếm Hoa HồngFull 34/34 Thuyết minh

Thư Kiếm ...

Thập Hổ Thích Kiều Tam - Wu Di Tie Qiao San (2014)Full 40/40 Thuyết Minh

Thập Hổ ...

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - Young Warriors Of The Yang Clan (2006)Full 43/43 Thuyết Minh

Thiếu Niên ...

Tân Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils (2013)Full 38/38 Thuyết minh

Tân Thiên ...

Tân Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2014)Full 50/50 Thuyết minh

Tân Lộc ...

Thần Thoại - The Myth (2010)Full 50/50 Thuyết Minh

Thần Thoại ...

Tiêu Môn Quan Kiếm - The Great Protector (2015)Full 38/38 Thuyết minh

Tiêu Môn ...

Ân Tình Bích Huyết Kiếm - Sword Stained With Royal Blood 2007Full 30/30 Thuyết minh

Ân Tình ...

Nữ Tướng Phàn Lê Huê - Warrior Of Tang Dynasty (2013)Full 36/36 Thuyết minh

Nữ Tướng ...

Sở Lưu Hương Tân Truyện - The Legend Of Chu Liu Xiang (2011)Full 38/38 Thuyết minh

Sở Lưu ...