Lý Tiểu Long Truyền Kỳ - The Legend Of Bruce Lee50 tập

Lý Tiểu ...

Tân Máu Nhuộm Bến Thượng Hải - Shanghai Bund35 tập

Tân Máu ...

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao - The Magic Blade47 tập

Thiên Nhai ...

Thần Thám Địch Nhân Kiệt - Amazing Detective Di Ren Jie44 tập

Thần Thám ...

Tinh Võ Trần Chân - Jing Wu Chen Zhen30 tập

Tinh Võ ...

Tửu Quyền Tô Khất Nhi - The Legend Of Master So11 tập

Tửu Quyền ...

Truyền Thuyết 12 Con Giáp - Old Default34 tập

Truyền Thuyết ...

Đại Nội Thị Vệ - The Life And Times Of A Sentinel26 tập

Đại Nội ...

Tân Anh Hùng Xạ Điêu - The Eagle Shooting Heroes40 tập

Tân Anh ...

Mỹ Nhân Tâm Kế - Schemes Of A Beauty40 tập

Mỹ Nhân ...

Tân Bao Thanh Thiên - Bích Huyết Đan Tâm40 tập

Tân Bao ...

Công Chúa Giá Đáo - Cant Buy Me Love32 tập

Công Chúa ...

Tân Hoàn Châu Cách Cách - New My Fair Princes96 tập

Tân Hoàn ...

Tiểu Bảo Và Khang Hy - The Duke Of Mount Deer42 tập

Tiểu Bảo ...

Cao Thủ Như Lâm - Unbeatable30 tập

Cao Thủ ...

Khuynh Thế Hoàng Phi - Qing Shi Huang Fei42 tập

Khuynh Thế ...

Truyền Thuyết Arang - Arang And The Magistrate20 tập

Truyền Thuyết ...

Mặt Nạ Cô Dâu - Bridal Mask28 tập

Mặt Nạ ...

Tín Nghĩa - Faith24 tập

Tín Nghĩa ...

Hiên Viên Kiếm - Scar In Heaven36 tập

Hiên Viên ...

Thiết Mã Tâm Kiều - A Fistful Of Stances25 tập

Thiết Mã ...

Hạ Màn - The Showdown111 phút

Hạ Màn ...

Diệp Vấn 2 - Ip Man 2108 phú

Diệp Vấn ...

Lùng Diệt - Hunt To Kill98 phút

Lùng Diệt ...