Tái Sinh - Realive (2016)112 phút

Tái Sinh ...

Du Hành Giữa Các Vì Sao 8: Lần Đầu Gặp Mặt - Star Trek: First Contact (1996)111 phút

Du Hành ...

Du Hành Giữa Các Vì Sao 9: Khởi Nghĩa - Star Trek: Insurrection (1998)103 phút

Du Hành ...

Robot Đại Chiến 5: Kỵ Sĩ Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (2017)90 phút

Robot Đại ...

Vòng Xoay Ảo - The Circle (2017)110 phút

Vòng Xoay ...

Khế Ước Quái Vật Ngoài Hành Tinh - Alien: Covenant (2017)90 phút

Khế Ước ...

Thợ Săn Thời Gian - Timing Raven (2017)76 phút

Thợ Săn ...

Biệt Đội Không Gian - Space Sheriff Gavan Vs. Tokusou Sentai Dekaranger (2017)90 phút

Biệt Đội ...

Kẻ Bị Khai Trừ - The Bad Batch (2016)118 phút

Kẻ Bị ...

Triệu Hồi - The Recall (2017)90 phút

Triệu Hồi ...

5 Anh Em Siêu Nhân - Power Rangers (2017)124 phút

5 Anh ...

Tù Nhân Bí Ẩn - Prisoner X (2016)90 phút

Tù Nhân ...

Mầm Sống Hiểm Hỏa - Life (2017)104 phút

Mầm Sống ...

Giấc Mơ Sáng Suốt - Lucid Dream (2017)101 phút

Giấc Mơ ...

Trận Chiến Phương Bắc - The Northlander (2016)98 phút

Trận Chiến ...

Thảm Hỏa Băng Giá - Cold Zone (2017)75 phút

Thảm Hỏa ...

Thế Giới Người Máy - Blame! (2017)106 phút

Thế Giới ...

7 Viên Ngọc Rồng: Lưỡng Long Nhất Thể Tái Xuất - Dragon Ball Z: Fusion Reborn (1995)51 phút

7 Viên ...

Người Nửa Máy - Cyborg (1989)86 phút

Người Nửa ...

7 Viên Ngọc Rồng: Cooler Phục Hận - Dragon Ball Z: Coolers Revenge (1991)47 phút

7 Viên ...

Hành Tinh Chết - Cargo (2009)112 phút

Hành Tinh ...

7 Viên Ngọc Rồng: Broly Đệ Nhị - Dragon Ball Z: Bio-broly (1994)47 phút

7 Viên ...

Sát Nhân Trong Tiềm Thức - The Top Secret: Murder In Mind (2016)148 phút

Sát Nhân ...

7 Viên Ngọc Rồng: Người Máy 13 - Dragon Ball Z: Super Android 13 (1992)46 phút

7 Viên ...