Kamen Rider Blade - Kamen Rider Blade (2013)Full 49/49 Vietsub

Kamen Rider ...

Kamen Rider Ryuki - Kamen Rider Ryuki (2002)Full 50/50 Vietsub

Kamen Rider ...

Garo - Makai No Hana - Garo - Makai No Hana (2014)Full 25/25 Vietsub

Garo - ...

Chouseishin Gransazer - Chouseishin Gransazer (2003)Full 51/51 Vietsub

Chouseishin Gransazer ...

Bakuryuu Sentai Abaranger - Bakuryuu Sentai Abaranger (2003)Full 50/50 Vietsub

Bakuryuu Sentai ...

Chiến Đội Khủng Long Zyuranger - Kyouryuu Sentai Zyuranger (1992)Full 50/50 Vietsub

Chiến Đội ...

Vampire Hunter - Vampire Hunter (1997)Full 4/4 Vietsub

Vampire Hunter ...

Chiến Đội Nhẫn Phong Hurricaneger - Ninpuu Sentai Hurricanger (2002)Full 51/51 Vietsub

Chiến Đội ...

Dịch Bệnh Ma Cà Rồng 3 | Chủng Virus - The Strain Season 3 (2016)Full 10/02/11/201610 Vietsub

Dịch Bệnh ...

Thời Đại Khủng Long - Planet Dinosaur Season 1 (2011)Full 6/6 Thuyết Minh

Thời Đại ...

Siêu Nhân Kamen Rider - Kamen Rider Ghost (2015)Full 50/50 VietSub

Siêu Nhân ...

Hồ Sơ Tuyệt Mật 1 - The X-files: Season 1 (1993)Full 24/24 Vietsub + Thuyết minh

Hồ Sơ ...

Hồ Sơ Tuyệt Mật 4 - The X-files: Season 4 (1996)Full 24/24 Thuyết minh

Hồ Sơ ...

Hồ Sơ Tuyệt Mật 3 - The X-files: Season 3 (1995)Full 24/24 Vietsub

Hồ Sơ ...

Võ Thần Triệu Tử Long - God Of War Zhao Yun (2016)Full 60/60 VietSub + Thuyết Minh

Võ Thần ...

Hồ Sơ Tuyệt Mật 2 - The X-files: Season 2 (1994)Full 25/25 Vietsub

Hồ Sơ ...

Con Tàu Cuối Cùng Phần 3 - The Last Ship 3 (2016)Full 13/13 Vietsub

Con Tàu ...

Biệt Đội Alphas - Alphas (2012)Full 13/13 Vietsub

Biệt Đội ...

Đội Săn Tiền Thưởng Phần 2 - Killjoys Season 2 (2016)Full 10/10 Vietsub

Đội Săn ...

Thị Trấn Smallville 6 - Smallville Season 6 (2006)Tập 22/22 VietSub

Thị Trấn ...

Chung Cực Nhất Bang 4Full 60/60 Vietsub

Chung Cực ...

Thần Khuyển Orthros - Orthros No Inu (2009)Full 9/9 Vietsub

Thần Khuyển ...

Kế Hoạch Terra Forming - Terra Formars (2016)Tập 1 Vietsub

Kế Hoạch ...

Định Hướng 2 - Trick 2 (2002)Full 12/12 Vietsub

Định Hướng ...