Trùng Sư: Aka Mushishi - Mushi-shi The Movie 2006

Trùng Sư: ...

Cuộc Đời Chúa Giêsu - The Jesus Film

Cuộc Đời ...

10 Điều Răn Của Chúa 1 - The Ten Commandments 1

10 Điều ...

10 Điều Răn Của Chúa 2 - The Ten Commandments 2

10 Điều ...

Vụ Án Cây Trâm Vàng - The Female Assassins In The Palace (2015)Full 46/46 VIETSUB

Vụ Án ...

Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - The Empress Of China (2014)Full 96/96 Thuyết Minh

Võ Tắc ...

Vị Thần - Joseon Jang Yeong Sil (2016)Full 24/24 VIETSUB

Vị Thần ...

Hình Danh Sư Gia (2012)Full 30/30 Lồng Tiếng

Hình Danh ...

Đại Đường Nữ Tuần Án - Thunder Angels (2013)Full 36/36 Lồng Tiếng

Đại Đường ...

Tam Giới Kỳ Hiệp Truyện - San Jie Qi Xia Zhuan (2017)72 phút

Tam Giới ...

Ngự Thiên Thần Đế 2: Tu La Lục Thần (2018)97 phút

Ngự Thiên ...

Bảo Đao Tầm Chủ - Tiêu Thập Nhất Lang (2002)Full 40/40 Thuyết Minh

Bảo Đao ...

Tân Hoạt Phật Tế Công - New Mad Monk 2015 (2015)Full 73/73 VIETSUB

Tân Hoạt ...

Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa - The Dream Journey 2 (2017)91 phút

Giấc Mộng ...

Nam Hoàng Hậu Hàn Tử Cao (2016)68 phút

Nam Hoàng ...

Đại Mộng Tây Du 4 Phục Ma Ký - Biography Of Demon (2018)100 phút

Đại Mộng ...

Tiên Kiếm Kì Hiệp 3 - Chinese Paladin 3 (2009)Full 37/37 VIETSUB

Tiên Kiếm ...

Ngôi Chùa Ma - A Ghost Story Xiang Yun Temple (2017)60 phút

Ngôi Chùa ...

Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha - Assassin Glory (2018)75 phút

Vinh Quang ...

Ngự Thiên Thần Đế 3: Chi U Yến Kinh Hồn (2018)

Ngự Thiên ...

Năng Lực Siêu Phàm - Psychokinesis (2018)101 phút

Năng Lực ...

Tùy Đường Diễn Nghĩa - Heroes In Sui And Tang Dynasties (2013)Full 62/62 Thuyết Minh

Tùy Đường ...

Hai Kiếp Yêu Tinh - Hanson And The Beast (2017)100 phút

Hai Kiếp ...

Tuyết Sơn Phi Hồ - The Flying Fox Of The Snowy Mountain (2007)Full 40/40 Thuyết Minh

Tuyết Sơn ...