Xuất Quỹ Đích Nữ Nhân - Hi, Fidelity 2011

Xuất Quỹ ...

Điều Tốt Đẹp Sau Cùng - The Last Rites Of Joe May

Điều Tốt ...

Lý Trí Và Tình Cảm - From Prada To Nada 2011

Lý Trí ...

Mối Tình Rắc Rối - The Oranges 2011

Mối Tình ...

Cặp Đôi Hoàn Hảo - Người Tình Ma: Ragini Mms 2011

Cặp Đôi ...

Quý Ông Lazhar - Monsieur Lazhar

Quý Ông ...

Khỏa Thân - Nude

Khỏa Thân ...

Muôn Hoa - Flowers 2010

Muôn Hoa ...

Đồn Điền Cà Phê - White Material 2009

Đồn Điền ...

Phép Lạ - Lourdes

Phép Lạ ...

Mỹ Nhân Đại Chiến - Sophies Revenge 2009

Mỹ Nhân ...

Hannah Montana - The Movie

Hannah Montana ...

Bạn Xấu - Worst Friends 2009

Bạn Xấu ...

Nơi Đồng Bằng - Delta 2008

Nơi Đồng ...

35 Ly Rượu - 35 Shots Of Rum 2008

35 Ly ...

Tình Yêu Bất Diệt - Ive Loved You So Long 2008

Tình Yêu ...

Bờ Biển Mancora - Máncora

Bờ Biển ...

Sóng Ngầm - The Wave: Die Welle 2008

Sóng Ngầm ...

Trái Bom Khủng Bố - Incendiary 2008

Trái Bom ...

Những Nhà Văn Tự Do - Freedom Writers 2007

Những Nhà ...

Khu Rừng Tang Tóc - The Mourning Forest 2007

Khu Rừng ...

Nạn Bán Phụ Nữ - Blind Mountain 2007

Nạn Bán ...

Bác Sĩ Tuyệt Vời - St. Giuseppe Moscati: Doctor To The Poor 2007

Bác Sĩ ...

Cà Chua Bi - Cherry Tomato 2007

Cà Chua ...