Kẻ Lạ Mặt - The Stranger 2010

Kẻ Lạ ...

Kho Báu Kim Tự Tháp - El Dorado Temple Of The Sun

Kho Báu ...

Cuộc Đời Bác Sĩ Ben Carson - Gifted Hands: The Ben Carson Story 2009

Cuộc Đời ...

Đánh Cược Với Quỷ - The Imaginarium Of Doctor Parnassus 2009

Đánh Cược ...

Nổi Loạn Thời Tiền Sử - Year One Unrated Version 2009

Nổi Loạn ...

Đường Hầm Thông Minh - Megastructures Smart Tunnel 2008

Đường Hầm ...

Mật Mã Hủy Diệt - The Apocalypse Code 2007

Mật Mã ...

Ani Kuri 15: Anikuri 15 - Neko No Shuukai 2007

Ani Kuri ...

Đấng Tạo Hóa - Genesis 2004

Đấng Tạo ...

Giang Hồ - Triad Underworld 2004

Giang Hồ ...

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Sinbad Phần 1 - The Adventures Of Sinbad 1(22/22)

Những Cuộc ...

Bao Thanh Thiên - Justice Bao Thuyết Minh (1993)(236/236)

Bao Thanh ...

Chú Bé Peter Pan - Peter Pan 2003

Chú Bé ...

Sát Thủ Azumi 1 - Azumi 1 2003

Sát Thủ ...

Nữ Hoàng Ai Cập - Asterix & Obelix Mission Cleopatra 2002

Nữ Hoàng ...

Trái Tim Rồng: Sự Khởi Đầu Mới - Dragonheart: A New Beginning 2000

Trái Tim ...

Võ Sĩ Cuồng Phong - The Hurricane 1999

Võ Sĩ ...

Cuộn Giấy Thứ Bảy Phần 3 - The Seventh Scroll 3 1999

Cuộn Giấy ...

Cuộn Giấy Thứ Bảy Phần 2 - The Seventh Scroll 2

Cuộn Giấy ...

Đôrêmon Trở Lại - Doraemon Comes Back 1998

Đôrêmon Trở ...

Anh Hùng Mã Vĩnh Trinh - Hero 1997

Anh Hùng ...

Vua Mặt Nạ - The King Of Masks 1996

Vua Mặt ...

Nhanh Hay Là Chết - The Quick And The Dead 1995

Nhanh Hay ...

Hiệp Sĩ Thứ Nhất - First Knight 1995

Hiệp Sĩ ...