Kinh Dị 3 - Scary Movie 384 phút

Kinh Dị ...

Khách Sạn Ma Ám - The Innkeepers101 phút

Khách Sạn ...

Kinh Dị 2 - Scary Movie 283 phút

Kinh Dị ...

Cá Ăn Thịt Người - Piranha88 phút

Cá Ăn ...

Buổi Thử Vai - Audition115 phút

Buổi Thử ...

Bí Mật Chết Chóc - Pandorum108 phút

Bí Mật ...

Họa Bì - Painted Skin103 phút

Họa Bì ...

Danh Sách Tử Thần - Kill List95 phút

Danh Sách ...

Thành Phố Bóng Đêm - Dark City100 phút

Thành Phố ...

Vương Quốc Tội Phạm - Animal Kingdom113 phút

Vương Quốc ...

Vòng Tròn Định Mệnh 2 - The Ring Two110 phút

Vòng Tròn ...

Bản Năng Sinh Tồn - The Grey117 phút

Bản Năng ...

Vòng Tròn Định Mệnh - The Ring115 phút

Vòng Tròn ...

Giữa Bầy Xác Sống - Shaun Of The Dead99 phút

Giữa Bầy ...

Tiếng Thét 3 - Scream 3116 phút

Tiếng Thét ...

Tiếng Thét 2 - Scream 2120 phút

Tiếng Thét ...

Tiếng Thét - Scream111 Phút

Tiếng Thét ...

Tôi Sống Trong Tôi - The Skin I Live In117 phút

Tôi Sống ...

Bí Mật Dưới Nấm Mồ - The Cell107 phút

Bí Mật ...

Chạng Vạng - Twilight124 Phút

Chạng Vạng ...

Sát Nhân Thú Tính - Splintered85 phút

Sát Nhân ...

Đối Mặt Sát Nhân - Gone94 phút

Đối Mặt ...

Ngôi Nhà Ma Quái - Seven Below90 phút

Ngôi Nhà ...