Lộ Âm Dương Phần 5 - Troublesome Night 5 (1999)90 phút

Lộ Âm ...

Búp Bê Ma Ám 2: Tạo Vật Quỷ Dữ - Annabelle: Creation (2017)109 phút

Búp Bê ...

Đêm Kinh Hoàng - A Night Of Horror Volume 1 (2015)88 phút

Đêm Kinh ...

Lực Lượng Phản Ứng - Armed Response (2017)93 phút

Lực Lượng ...

Đội Quân Cảm Xúc - The Emoji Movie (2017)86 phút

Đội Quân ...

Ngãi Chúa - Voodoo (2007)97 phút

Ngãi Chúa ...

Xác Sống Trở Lại - The Return Of The Living Dead (1985)91 phút

Xác Sống ...

Chiếc Hộp Ma Quái - Wish Upon (2017)90 phút

Chiếc Hộp ...

Mượn Mắt - Through The Eye (2017)90 phút

Mượn Mắt ...

Tên Hề Sát Nhân - It (1990)192 phút

Tên Hề ...

Cuộc Chiến Ma Cà Rồng - Get Outta Here (2015)100 phút

Cuộc Chiến ...

Ngôi Nhà Ma Ám - Ghost House (2017)89 phút

Ngôi Nhà ...

Màn Đêm Buông Xuống - It Comes At Night (2017)91 phút

Màn Đêm ...

Ứng Dụng Ma - Bedeviled (2016)91 phút

Ứng Dụng ...

Nhà Số 81 Kinh Thành 2 - The House That Never Dies Ii (2017)93 phút

Nhà Số ...

Tối Nay Cô Ấy Đến - Tonight She Comes (2016)84 phút

Tối Nay ...

Đụng Độ Sát Nhân - Killing Ground (2016)88 phút

Đụng Độ ...

Trò Tiêu Khiển - Amusement (2008)85 phút

Trò Tiêu ...

Vén Màng Bí Ẩn - Residue (2015)102 phút

Vén Màng ...

Khế Ước Quái Vật Ngoài Hành Tinh - Alien: Covenant (2017)90 phút

Khế Ước ...

Biệt Đội Bắt Cương Thi - Vampire Cleanup Department (2017)93 phút

Biệt Đội ...

Ký Túc Xá Ma Ám - Haunted Dormitory: White Paper Girl (2017)87 phút

Ký Túc ...

Tiểu Thuyết Kinh Dị - Inside: A Chinese Horror Story (2017)89 phút

Tiểu Thuyết ...

Triệu Hồi - The Recall (2017)90 phút

Triệu Hồi ...