Xác Chết Không Đầu - Head 2011

Xác Chết ...

Bí Ẩn Mèo Hoang - Mắt Mèo: Cats 2011

Bí Ẩn ...

Thợ Săn Đầu Người - Hodejegerne: Head Hunters

Thợ Săn ...

Hơi Thở - Respire 2010

Hơi Thở ...

Nhân Ngư Hú - Siren 2010

Nhân Ngư ...

Điểm F - The Expelled 2010

Điểm F ...

Vào Hang Cọp - The Tortured 2010

Vào Hang ...

Không Khoan Nhượng - The Horde (la Horde) 2009

Không Khoan ...

Binh Đoàn Thây Ma - Dead Snow 2009

Binh Đoàn ...

Quỷ Nhập - S. Darko 2009

Quỷ Nhập ...

Thứ Sáu Ngày 13 Phần 12 - Friday The 13th Killer Cut

Thứ Sáu ...

Lưỡi Hái Tử Thần 4 - Final Destination 4 2009

Lưỡi Hái ...

Bác Học Điên - Necessary Evil 2008

Bác Học ...

Người Tình Sát Thủ - While She Was Out 2008

Người Tình ...

Sợ Đến Chết - Scare 2 Die 2008

Sợ Đến ...

Hồn Ma Báo Oán - Shutter 2008

Hồn Ma ...

Chơi Ngãi 7 - Art Of The Devil 7 2008

Chơi Ngãi ...

4 Câu Chuyện Kinh Dị - 4bia: Phobia 2008

4 Câu ...

Chơi Ngải 5 - Sắc Đẹp Từ Địa Ngục 2008

Chơi Ngải ...

Cuộc Chiến Bí Ẩn - Sauna (evil Rising) 2008

Cuộc Chiến ...

Vũ Nữ Báo Thù - Naked Fear 2007

Vũ Nữ ...

Những Hiện Tượng Siêu Nhiên 1 - Paranormal Activity 1

Những Hiện ...

Mổ Bụng - Inside 2007

Mổ Bụng ...

Ngãi Chúa - Gong Tau: An Oriental Black Magic 2007

Ngãi Chúa ...