Ngự Lâm Quân Phần 3 - The Musketeer Season 3 2016Full 10/10 Vietsub

Ngự Lâm ...

Tiền Tỉ - Billions (2016)Full 12/12 Vietsub

Tiền Tỉ ...

Sát Thủ K - Killer Girl K (2015)Full 3/3 Thuyết minh

Sát Thủ ...

Trò Chơi Vương Quyền 6 - Game Of Thrones (season 6) (2016)Full 10/10 Vietsub

Trò Chơi ...

Con Bạc Hoàng Gia | Tuyệt Đỉnh - Jackpot 2016Full 24/24 VietSub

Con Bạc ...

Mũi Tên Xanh 4 - Arrow Season 4 (2015)Full 23/23 Vietsub

Mũi Tên ...

Đội Đặc Nhiệm Ten - Special Affairs Team Ten (2011)Full 9/9 VietSub

Đội Đặc ...

Tiêu Kiếm Thủ - Jeon Woo Chi (2012)Full 24/24 Thuyết Minh

Tiêu Kiếm ...

Danh Sách Đen 3 - The Blacklist 3 (2015)Full 23/23 VietSub

Danh Sách ...

Thị Trấn Banshee 4 - Banshee 4 (2016)Full 8/8 VietSub

Thị Trấn ...

Học Viện Điệp Viên - Quantico Session 1 (2015)Full 22/22 VietSub

Học Viện ...

Chạy Đâu Cho Thoát - Youre All Surrounded (2014)Full 20/20 Thuyết minh

Chạy Đâu ...

Ngày Xửa Ngày Xưa 5 - Once Upon A Time Season 5 (2015)Full 23/23 Vietsub

Ngày Xửa ...

Sát Thủ Hào Hoa - A Man Called God (2010)Full 24/24 Thuyết Minh

Sát Thủ ...

Siêu Điệp Viên - Spy (2015)Full 16/16 Thuyết Minh

Siêu Điệp ...

Ba Chàng Ngự Lâm - The Three Musketeers (2014)Full 12/12 VietSub

Ba Chàng ...

Hướng Mới Cuộc Đời - A New Leaf (2014)Full 16/16 Thuyết minh

Hướng Mới ...

Bóng Ma - Ghost (2012)Full 20/20 VietSub

Bóng Ma ...

Tay Súng Joseon - Joseon Gunman (2014)Full 22/22 Vietsub

Tay Súng ...

Bẫy Tình - The Catch (2016)Full 10/10 Vietsub

Bẫy Tình ...

Hoán Vị 4 - Orphan Black Season 4 2016Full 10/10 Vietsub

Hoán Vị ...

Người Hùng Tia Chớp 2 - The Flash Season 2 (2015)Full 23/23 Vietsub

Người Hùng ...

Trí Lực Siêu Phàm - Limitless Season 1 (2015)Full 22/22 Vietsub

Trí Lực ...

Bọ Cạp 2 - Scorpion Season 2 (2015)Full 24/24 VietSub

Bọ Cạp ...