Huyền Thoại Vikings 4 - Vikings (2016)Full 20/20 Vietsub

Huyền Thoại ...

Xạ Thủ - Shooter (2016)Full 10/10 Vietsub

Xạ Thủ ...

Koro-sensei Q! (2016)Full 12/12 Vietsub

Koro-sensei Q! ...

Những Kẻ Lưu Dạt - Drifters (2016)Full 12/12 Vietsub

Những Kẻ ...

Loài Người Nhân Tạo Phần 2 - Humans Season 2 (2016)Full 8/8 Vietsub

Loài Người ...

Cuộc Chiến Zombie Phần 3 - Z Nation Season 3 (2016)Full 14/14 Vietsub

Cuộc Chiến ...

Khắc Tinh Ma Cà Rồng - Van Helsing First Season (2016)Full 13/13 Vietsub

Khắc Tinh ...

Cường Kiếm - Devils Disciple (2007)Full 20/20 Thuyết Minh

Cường Kiếm ...

Hồ Sơ Trinh Sát Phần 2 - Detective Investigation Files Ii (1996)Full 40/40 Thuyết Minh

Hồ Sơ ...

Bão Cát - The Dance Of Passion (2006)Full 32/32 Thuyết Minh

Bão Cát ...

Hồ Sơ Trinh Sát Phần 3 - Detective Investigation Files 3 (1997)Full 40/40 Thuyết Minh

Hồ Sơ ...

Hồ Sơ Trinh Sát Phần 1 - Detective Investigation Files 1 (1995)Full 20/20 Thuyết Minh

Hồ Sơ ...

Cảnh Sát - The Academy (2007)Full 32/32 Thuyết Minh

Cảnh Sát ...

Thám Tử Sherlock Phần 1 - Sherlock First Season (2010)Full 3/3 Vietsub

Thám Tử ...

Cảnh Giới Tuyến - The Borderline (2014)Full 17/17 Thuyết Minh

Cảnh Giới ...

Người Mẹ Siêu Nhân - Incredible Mama (2015)Full 9/9 Thuyết Minh

Người Mẹ ...

Tegami Bachi - Letter Bee - Tegami Bachi - Letter Bee (2009)Full 25/25 Vietsub

Tegami Bachi ...

Người Thứ Ba - To The Dearest Intruder (2016)Full 15/15 Thuyết minh

Người Thứ ...

Ngụy Chứng Của Solomon - Solomons Perjury (2016)Full 12/12 Vietsub

Ngụy Chứng ...

Nữ Vương Học Đường - Phần 4 - Majisuka Gakuen 4 (2014)Full 10/10 Vietsub

Nữ Vương ...

Kamen Rider Blade - Kamen Rider Blade (2013)Full 49/49 Vietsub

Kamen Rider ...

Siêu Anh Hùng Luke Cage - Marvels Luke Cage First Season (2016)Full 13/13 Vietsub

Siêu Anh ...

Kamen Rider Ryuki - Kamen Rider Ryuki (2002)Full 50/50 Vietsub

Kamen Rider ...

Garo - Makai No Hana - Garo - Makai No Hana (2014)Full 25/25 Vietsub

Garo - ...