Samson Và Nàng Dalilah - Samson And Delilah131 phút

Samson Và ...

Thập Tứ Nữ Anh Hào - The 14 Amazons117 phút

Thập Tứ ...

Hoàng Đế Cuối Cùng - The Last Emperor163 phút

Hoàng Đế ...

Họa Bích - Mural100 phút

Họa Bích ...

Tây Sơn Hào Kiệt - Tay Son Hao Kiet90 phú

Tây Sơn ...

Chuyện Tình Chốn Thiên Đường - The Restless90 phút

Chuyện Tình ...