Đại Phong Thủy - The Great Seer (2012)Full 35/35 Thuyết minh

Đại Phong ...

Tể Tướng Lưu Gù - Prime Minister Liu Luo Guo (1998)Full 40/40 Thuyết Minh

Tể Tướng ...

Dương Quý Phi Bí Sử - The Legend Of Yang Guifei (2010)Full 49/49 Thuyết Minh

Dương Quý ...

Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - Love Amongst War (2013)Full 55/55 Thuyết Minh

Tiết Bình ...

Ngự Y Của Hoàng Đế - Horse Doctor (2012)Full 75/75 Thuyết Minh

Ngự Y ...

Thủ Lĩnh Sơ Đông - Ballad Of Suh Dong (2005)Full 55/55 Thuyết Minh

Thủ Lĩnh ...

Hùng Quan Di Mộng - Fantastic Dream (2005)Full 40/40 Thuyết Minh

Hùng Quan ...

Anh Hùng Hồng Gil Đông - Hong Gil Dong (2008)Full 24/24 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Tân Bát Tiên Truyền Kỳ - A Legend Of Chinese Immortal (2014)Full 56/56 Thuyết minh

Tân Bát ...

Lý Sang Phong Ba Chốn Cung Đình - Yi San King Jeong Jo (2008)Full 77/77 Thuyết Minh

Lý Sang ...

Mối Thù Sâu Nặng - Tree With Deep Roots (2011)Full 24/24 VietSub

Mối Thù ...

Công Chúa Lạc Nhân Gian - Kings Daughter Su Baek Hyang (2014)Full 108/108 Thuyết Minh

Công Chúa ...

Vương Triều Đại Tần - Conspiracy Of Empire (2013)Full 43/43 Thuyết Minh

Vương Triều ...

Danh Bố Chấn Quan Đông - Musketeer And Princess (2013)Full 34/34 Thuyết Minh

Danh Bố ...

Chiến Binh Baek Dong Soo - Warrior Baek Dong Soo (2011)Full 29/29 Thuyết minh

Chiến Binh ...

Lưu Hải Hí Kim Thiền - Liu Hai Plays With Gold Toad (2016)Full 60/60 VietSub

Lưu Hải ...

Tân Thần Y Đại Đạo - New Legend God Of Medicine (2014)Full 35/35 Thuyết minh

Tân Thần ...

Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei (2012)Full 69/69 Thuyết minh

Tinh Trung ...

Thập Hổ Thích Kiều Tam - Wu Di Tie Qiao San (2014)Full 40/40 Thuyết Minh

Thập Hổ ...

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - Young Warriors Of The Yang Clan (2006)Full 43/43 Thuyết Minh

Thiếu Niên ...

Phục Quốc Phụ Tình - The Great Revival (2007)Full 41/41 Thuyết minh

Phục Quốc ...

Tân Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2014)Full 50/50 Thuyết minh

Tân Lộc ...

Cung Tỏa Liên Thành - The Lost Daughter (2014)Full 63/63 Thuyết Minh

Cung Tỏa ...

Mỹ Nhân Vô Lệ - In Love With Power (2013)Full 38/38 Thuyết minh

Mỹ Nhân ...