Anh Hùng Hồng Gil Đông - Hong Gil Dong (2008)Full 24/24 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Tân Bát Tiên Truyền Kỳ - A Legend Of Chinese Immortal (2014)Full 56/56 Thuyết minh

Tân Bát ...

Lý Sang Phong Ba Chốn Cung Đình - Yi San King Jeong Jo (2008)Full 77/77 Thuyết Minh

Lý Sang ...

Mối Thù Sâu Nặng - Tree With Deep Roots (2011)Full 24/24 VietSub

Mối Thù ...

Công Chúa Lạc Nhân Gian - Kings Daughter Su Baek Hyang (2014)Full 108/108 Thuyết Minh

Công Chúa ...

Vương Triều Đại Tần - Conspiracy Of Empire (2013)Full 43/43 Thuyết Minh

Vương Triều ...

Danh Bố Chấn Quan Đông - Musketeer And Princess (2013)Full 34/34 Thuyết Minh

Danh Bố ...

Chiến Binh Baek Dong Soo - Warrior Baek Dong Soo (2011)Full 29/29 Thuyết minh

Chiến Binh ...

Lưu Hải Hí Kim Thiền - Liu Hai Plays With Gold Toad (2016)Full 60/60 VietSub

Lưu Hải ...

Tân Thần Y Đại Đạo - New Legend God Of Medicine (2014)Full 35/35 Thuyết minh

Tân Thần ...

Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei (2012)Full 69/69 Thuyết minh

Tinh Trung ...

Thập Hổ Thích Kiều Tam - Wu Di Tie Qiao San (2014)Full 40/40 Thuyết Minh

Thập Hổ ...

Thiếu Niên Dương Gia Tướng - Young Warriors Of The Yang Clan (2006)Full 43/43 Thuyết Minh

Thiếu Niên ...

Phục Quốc Phụ Tình - The Great Revival (2007)Full 41/41 Thuyết minh

Phục Quốc ...

Tân Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2014)Full 50/50 Thuyết minh

Tân Lộc ...

Cung Tỏa Liên Thành - The Lost Daughter (2014)Full 63/63 Thuyết Minh

Cung Tỏa ...

Mỹ Nhân Vô Lệ - In Love With Power (2013)Full 38/38 Thuyết minh

Mỹ Nhân ...

Ân Tình Bích Huyết Kiếm - Sword Stained With Royal Blood 2007Full 30/30 Thuyết minh

Ân Tình ...

Đế Cẩm - Dijing (2012)Full 52/52 Thuyết minh

Đế Cẩm ...

Nữ Tướng Phàn Lê Huê - Warrior Of Tang Dynasty (2013)Full 36/36 Thuyết minh

Nữ Tướng ...

Mộc Phủ Phong Vân - Mu Fu Feng Yun (2012)Full 40/40 Thuyết Minh

Mộc Phủ ...

Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004)Full 40/40 Thuyết Minh

Tiểu Ngư ...

Bình Tung Hiệp Ảnh - Heroic Legend (2011)Full 37/37 Thuyết minh

Bình Tung ...

Tài Thần Hữu Đạo - Journey Of The Fortune God (2011)Full 28/28 Thuyết Minh

Tài Thần ...