Mỹ Ly Cách Cách - Khuynh Thành Tuyệt Luyến (2012)Full 42/42 Thuyết Minh

Mỹ Ly ...

Hoa Tư Dẫn (tuyệt Ái Chi Thành) Hua Xu Yin (2015)Full 48/48 + Thuyết Minh

Hoa Tư ...

Bộ Bộ Kinh Tình - Scarlet Heart 2 (2014)Full 39/39 Thuyết Minh

Bộ Bộ ...

Nàng Tiên Cáo - Hồ Tiên (2014)Full 43/43 Thuyết minh

Nàng Tiên ...

Giang Nam Tứ Đại Tài Tử 2014Full 41/41 + Thuyết minh

Giang Nam ...

Vương Đích Nữ Nhân - Beauties Of The Emperor (2012)Full 32/32 + Thuyết minh

Vương Đích ...

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Empresses In The Palace (2012)Full 76/76 Thuyết Minh

Hậu Cung ...

Hán Sở Truyền Kỳ - Legend Of Chu And Han (2012)Full 80/80 + Thuyết Minh

Hán Sở ...

Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014)Full 45/45 Thuyết minh

Kim Ngọc ...

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - State Of Divinity (2013)Full 56/56 Thuyết minh

Tân Tiếu ...

Hoàn Châu Cách Cách 2 - Princess Returning Pearl (1999)48/48 + Thuyết minh

Hoàn Châu ...

Chế Tạo Mỹ Nhân - Beauty Maker (2014)Full 30/30 Vietsub

Chế Tạo ...

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu - Detectives And Doctors (2014)Full 43/43 Thuyết Minh

Lục Tiểu ...

Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin (2014)Full 63/63 Thuyết Minh

Thiếu Lâm ...

Người Đàn Ông Bắt Được Cầu Vồng - The Cage Of Love (2015)34/34 + Thuyết Minh

Người Đàn ...

Cánh Cửa Bí Mật (2014) - Secret Door (2014)Full 24/24 Vietsub

Cánh Cửa ...

Diện Mạo Hoàng Đế - The Kings Face (2014)Full 23/23 + Thuyết minh

Diện Mạo ...

Minh Triều Cẩm Y Vệ - A Security Of The Ming Dynasty (2016)70 phút

Minh Triều ...

Thám Tử K: Bí Mật Góa Phụ - Detective K Secret Of Virtuous Widow (2011)120 phút

Thám Tử ...

Lính Thủy Đánh Bộ 2 - Jarhead 2 Field Of Fire (2014)100 phút

Lính Thủy ...

Dương Môn Nữ Tướng - Legendary Amazons (2011)90 phút

Dương Môn ...

Anh Chàng Vượt Thời Gian - Nobunaga Concerto The Movie (2016)120 phút

Anh Chàng ...

Lính Bắn Tỉa: Mệnh Lệnh Đặc Biệt - Sniper Special Ops (2016)85 phút

Lính Bắn ...

Tân Bạch Phát Ma Nữ - The White Haired With Of Lunar Kingdom (2014)120 phút

Tân Bạch ...