Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 5 - Chinese Paladin 5 - Vân Chi Phàm (2016)Full 45/45 Vietsub + Thuyết minh

Tiên Kiếm ...

Mây Họa Ánh Trăng - Tình Khúc Ánh Trăng 2016Full 19/19 Vietsub + Thuyết minh

Mây Họa ...

Tuyệt Mệnh Quái Sư - Breaking Bad Fortune Teller (2016)Full 40/40 Vietsub

Tuyệt Mệnh ...

Xuyên Không Kỳ ÁnFull 52/52 Thuyết minh

Xuyên Không ...

Cát Tường Thiên Bảo - Lucky Tianbao (2016)Full 40/40 Vietsub + Thuyết minh

Cát Tường ...

Tam Quốc Diễn Nghĩa - A Romance Of Three Kingdoms (1994)Full 84/84 Thuyết Minh

Tam Quốc ...

Huyền Thoại Hoa Mộc Lan - Legend Of Hua Mulan (2013)Full 48/48 Thuyết Minh

Huyền Thoại ...

Tây Thi Tình Sử - Hero (2013)Full 30/30 Thuyết Minh

Tây Thi ...

Câu Chuyện Nàng Dong Yi - Hoàng Cung Dậy Sóng (2015)Full 60/60 Thuyết minh

Câu Chuyện ...

Con Bạc Hoàng Gia | Tuyệt Đỉnh - Jackpot 2016Full 24/24 VietSub

Con Bạc ...

Nữ Hoàng Sơn Đớc - Queen Seon Duk (2010)Full 62/62 Vietsub

Nữ Hoàng ...

Tiêu Kiếm Thủ - Jeon Woo Chi (2012)Full 24/24 Thuyết Minh

Tiêu Kiếm ...

Trường An Tam Quái Thám - Three Unusual Detectives (2016)Full 38/38 Thuyết minh

Trường An ...

Họa Sĩ Gió - Painter Of The Wind (2008)Full 20/20 Thuyết minh

Họa Sĩ ...

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic Of Mountains And Seas (2016)Full 46/46 Vietsub + Thuyết minh

Sơn Hải ...

Phượng Hoàng Mẫu Đơn - For The Sake Of Beauty (2012)Full 46/46 Thuyết Minh

Phượng Hoàng ...

Đại Phong Thủy - The Great Seer (2012)Full 35/35 Thuyết minh

Đại Phong ...

Tể Tướng Lưu Gù - Prime Minister Liu Luo Guo (1998)Full 40/40 Thuyết Minh

Tể Tướng ...

Dương Quý Phi Bí Sử - The Legend Of Yang Guifei (2010)Full 49/49 Thuyết Minh

Dương Quý ...

Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - Love Amongst War (2013)Full 55/55 Thuyết Minh

Tiết Bình ...

Ngự Y Của Hoàng Đế - Horse Doctor (2012)Full 75/75 Thuyết Minh

Ngự Y ...

Thủ Lĩnh Sơ Đông - Ballad Of Suh Dong (2005)Full 55/55 Thuyết Minh

Thủ Lĩnh ...

Hùng Quan Di Mộng - Fantastic Dream (2005)Full 40/40 Thuyết Minh

Hùng Quan ...

Anh Hùng Hồng Gil Đông - Hong Gil Dong (2008)Full 24/24 Thuyết Minh

Anh Hùng ...