Truyền Thuyết Liêu Trai - Dark Tales (1996)Full 35/35 Thuyết Minh

Truyền Thuyết ...

Se Duyên - Better Halves (2003)Full 20/20 Thuyết Minh

Se Duyên ...

Thần Y Hoa Đà - Incurable Traits (2000)Full 20/20 Thuyết Minh

Thần Y ...

Thương Gia Kỳ Tài - The Merchants Of Qing Dynasty (2015)Full 34/34 Thuyết minh

Thương Gia ...

Huyễn Thành - Vương Quốc Ảo - Ice Fantasy (2016)Full 62/62 Vietsub + Thuyết minh

Huyễn Thành ...

Anh Hùng Xã Điêu 1994 - Legend Of Condor Heroes (1994)Full 35/35 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Tân Tiết Đinh San - Xue Dingshan (2013)Full 42/42 Thuyết Minh

Tân Tiết ...

Thiên Ngoại Phi Tiên - The Little Fairy (2006)Full 29/29 Thuyết Minh

Thiên Ngoại ...

Cung Tỏa Châu Liêm - Jade Palace Lock Heart (2012)Full 36/36 VietSub

Cung Tỏa ...

Cuộc Chiến Nộ Giang - The Fatal Mission (2016)Tập 11 Vietsub + Thuyết minh

Cuộc Chiến ...

Thiên Hậu Điên Cuồng - Crazy Queen (2016)Full 20/20 Vietsub + Thuyết minh

Thiên Hậu ...

Đại Chiến Cổ Kim - Ancient Terracotta War Situation (2011)Full 40/40 Thuyết Minh

Đại Chiến ...

Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland: The Castle In The Sky (2016)Full 29/29 Vietsub + Thuyết minh

Cửu Châu ...

Se Nhầm Nhân Duyên - Cuo Dian Yuan Yang (2014)Full 22/22 Thuyết Minh

Se Nhầm ...

Đông Chu Liệt QuốcFull 31/31 Thuyết Minh

Đông Chu ...

Oan Gia Kiếm Khách - Happy Family (2014)Full 35/35 Thuyết Minh

Oan Gia ...

Cao Thủ Giả Danh - Da Nei Di Shou (2011)Full 30/30 Thuyết Minh

Cao Thủ ...

Võ Thần Triệu Tử Long - God Of War Zhao Yun (2016)Full 60/60 VietSub + Thuyết Minh

Võ Thần ...

Triệu Thị Cô Nhi - Orphan Of The Zhao Family (2013)Full 45/45 thuyết Minh

Triệu Thị ...

Bích Huyết Thư Hương Mộng - A Scholar Dream Of Woman (2016)Full 47/47 Thuyết minh

Bích Huyết ...

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)Full 56/56 Vietsub + Thuyết minh

Tú Lệ ...

Lục Trinh Truyền Kỳ - Legend Of Lu Zhen (2013)Full 59/59 Thuyết minh

Lục Trinh ...

Bản Hợp Tấu Nobunaga - Nobunaga Concerto Live Action (2014)Full 11/11 Vietsub

Bản Hợp ...

Ngũ Thử Náo Đông Kinh - The Three Heroes And Five Gallants (2016)Full 42/42 VietSub + Thuyết minh

Ngũ Thử ...