Vị Vua Lãng Mạn - The King Of Romance (2016)Full 17/17 Vietsub + Thuyết minh

Vị Vua ...

Saimdang, Nhật Ký Ánh Sáng - Nhật Ký Saimdang - Saimdang, Lights Diary (2017)Full 28/28 Vietsub + Thuyết minh

Saimdang, Nhật ...

Sanada-maru (2016)Full 50/50 Vietsub

Sanada-maru (2016)

Tru Tiên - Thanh Vân Chí Phần 2 - The Legend Of Chusen 2 (2016)Full 18/18 Vietsub + Thuyết minh

Tru Tiên ...

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao - The Legend Of Flying Daggers (2016)Full 42/42 Vietsub + Thuyết minh

Phi Đao ...

Hoàng Quyền - The Crown First Season (2016)Full 10/10 Vietsub

Hoàng Quyền ...

Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo - Cao Cao (2013)Full 41/41 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước - The Journey (2017)Full 24/24 Vietsub

Hành Trình ...

Trường Tương Y - Chronicle Of Life (2016)Full 39/39 Vietsub

Trường Tương ...

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens (2016)Full 50/50 Vietsub + Thuyết minh

Mỹ Nhân ...

Cường Kiếm - Devils Disciple (2007)Full 20/20 Thuyết Minh

Cường Kiếm ...

Bão Cát - The Dance Of Passion (2006)Full 32/32 Thuyết Minh

Bão Cát ...

Truyền Thuyết Liêu Trai - Dark Tales (1996)Full 35/35 Thuyết Minh

Truyền Thuyết ...

Se Duyên - Better Halves (2003)Full 20/20 Thuyết Minh

Se Duyên ...

Thần Y Hoa Đà - Incurable Traits (2000)Full 20/20 Thuyết Minh

Thần Y ...

Thương Gia Kỳ Tài - The Merchants Of Qing Dynasty (2015)Full 34/34 Thuyết minh

Thương Gia ...

Huyễn Thành - Vương Quốc Ảo - Ice Fantasy (2016)Full 62/62 Vietsub + Thuyết minh

Huyễn Thành ...

Anh Hùng Xã Điêu 1994 - Legend Of Condor Heroes (1994)Full 35/35 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Tân Tiết Đinh San - Xue Dingshan (2013)Full 42/42 Thuyết Minh

Tân Tiết ...

Thiên Ngoại Phi Tiên - The Little Fairy (2006)Full 29/29 Thuyết Minh

Thiên Ngoại ...

Cung Tỏa Châu Liêm - Jade Palace Lock Heart (2012)Full 36/36 VietSub

Cung Tỏa ...

Cuộc Chiến Nộ Giang - The Fatal Mission (2016)Tập 11 Vietsub + Thuyết minh

Cuộc Chiến ...

Thiên Hậu Điên Cuồng - Crazy Queen (2016)Full 20/20 Vietsub + Thuyết minh

Thiên Hậu ...

Đại Chiến Cổ Kim - Ancient Terracotta War Situation (2011)Full 40/40 Thuyết Minh

Đại Chiến ...