Hoa Mộc Lan - Mulan: Rise Of A Warrior

Hoa Mộc ...

Đột Phá - Proryv 2006

Đột Phá ...

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - The Butterfly Lovers 1999(42/42)

Lương Sơn ...

Tái Ngoại Kỳ Hiệp - Legend Of White Hair Brides 1996(21/21)

Tái Ngoại ...

Tân Bao Thanh Thiên - Justice Bao 1995(110/160)

Tân Bao ...

Bao Công Xuất Tuần - Return Of Judge Bao 1995(40/40)

Bao Công ...

Thiên Long Khuyết - Dragon Strikes 1979(60/60)

Thiên Long ...

Cửu Tinh Báo Hỷ - Ninth Happiness

Cửu Tinh ...

Võ Hiệp Thất Công Chúa - Holy Weapon 1993

Võ Hiệp ...

Hồng Hoa Hội - The Emperor And His Brother 1981

Hồng Hoa ...

Thiếu Lâm Huynh Đệ - Men From The Monastery 1974

Thiếu Lâm ...

Pháo Đài Ẩn - The Hidden Fortress

Pháo Đài ...

Đường Đến Ngai Vàng - The Empire Warrior (2014)Full 38/38 Lồng Tiếng

Đường Đến ...

Vụ Án Cây Trâm Vàng - The Female Assassins In The Palace (2015)Full 46/46 VIETSUB

Vụ Án ...

Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - The Empress Of China (2014)Full 96/96 Thuyết Minh

Võ Tắc ...

Vị Thần - Joseon Jang Yeong Sil (2016)Full 24/24 VIETSUB

Vị Thần ...

Hình Danh Sư Gia (2012)Full 30/30 Lồng Tiếng

Hình Danh ...

Đại Đường Nữ Tuần Án - Thunder Angels (2013)Full 36/36 Lồng Tiếng

Đại Đường ...

Tam Giới Kỳ Hiệp Truyện - San Jie Qi Xia Zhuan (2017)72 phút

Tam Giới ...

Ngự Thiên Thần Đế 2: Tu La Lục Thần (2018)97 phút

Ngự Thiên ...

Bảo Đao Tầm Chủ - Tiêu Thập Nhất Lang (2002)Full 40/40 Thuyết Minh

Bảo Đao ...

Tân Hoạt Phật Tế Công - New Mad Monk 2015 (2015)Full 73/73 VIETSUB

Tân Hoạt ...

Thục Sơn Chiến Kỳ - The Legend Of Zu (2015)Full 56/56 VIETSUB

Thục Sơn ...

Đại Mộng Tây Du 4 Phục Ma Ký - Biography Of Demon (2018)100 phút

Đại Mộng ...