Ngày Nảy Ngày Nay - The Lost Dragon (2015)98 phút

Ngày Nảy ...

Truy Sát - Tracer (2016)Trailer

Truy Sát ...

Đam Mê - Passion (2014)90 phút

Đam Mê ...

Huyền Thoại Bất Tử - Legend Is Alive (2009)90 phút

Huyền Thoại ...

Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt (2006)90 phút

Hồn Trương ...

Nụ Hôn Thần Chết - Kiss Of The Death (2008)96 phút

Nụ Hôn ...

Đừng Đốt - Dont Burn (2009)100 phút

Đừng Đốt ...

Tiền Chùa - Funny Money (2013)90 phút

Tiền Chùa ...

Xích Lô - Cyclo123 phút

Xích Lô ...

Chung Cư Ma - Hush115 phút

Chung Cư ...

Mối Tình Đầu - 1977100 phút

Mối Tình ...

Huyền Thoại Về Người Mẹ - 198781 phút

Huyền Thoại ...

Đến Hẹn Lại Lên - 1974103 phút

Đến Hẹn ...

Cỏ Lau - 199385 phút

Cỏ Lau ...

Bài Ca Ra Trận - 197396 phút

Bài Ca ...

Cao Nguyên F-101 - 1988164 phút

Cao Nguyên ...

Cô Gái Trên Sông - 198891 phút

Cô Gái ...

Mùa Nước Nổi - 198683 phút

Mùa Nước ...

Trăng Nơi Đáy Giếng - 2008121 phút

Trăng Nơi ...

Truyện Cổ Tích Cho Tuổi Mười Bảy - 198875 phút

Truyện Cổ ...

Vào Nam Ra Bắc - 200082 phút

Vào Nam ...

Không Cân Sức - 201095 phút

Không Cân ...

Cánh Đồng Hoang - 198090 phút

Cánh Đồng ...

Đi Bước Nữa - 196377 phút

Đi Bước ...