Thiên Địa Huyền Môn - An Eternal Combat90 phút

Thiên Địa ...

Cuộc Càn Quét Của Chú Tài - The Raid

Cuộc Càn ...

Thiếu Lâm Hoa Kỳ - Treasure Hunt111 phút

Thiếu Lâm ...

Tiểu Đao Hội - Shanghai Heroic Story96 phút

Tiểu Đao ...

Tình Âm Dương - Esprit Damour98 phút

Tình Âm ...

Trại Đoạt Hồn - The Deadly Camp81 phút

Trại Đoạt ...

Tráng Sĩ Độc Thủ - One Arm Hero89 phút

Tráng Sĩ ...

Tuần Thanh Mã Thể - The Postman Fights Back87 phút

Tuần Thanh ...

Kung Fu Bò Cạp - Operation Scorpio99 phút

Kung Fu ...

Túy Quyền 3 - Drunken Master Iii91 phút

Túy Quyền ...

Vũ Điệu Hoa Anh Đào - Para Para Sakura90 phút

Vũ Điệu ...

Đoàn Binh Phú Quý - The Fortune Code89 phút

Đoàn Binh ...

Cương Thi Diệt Tà - The Musical Vampire90 phút

Cương Thi ...

Ngụy Tình Truy Án - Yes, Madam 583 phút

Ngụy Tình ...

Rồng Tại Thiếu Lâm - Dragon From Shaolin89 phút

Rồng Tại ...

Thiếu Lâm Tiểu Tử 2 - Shaolin Popey Ii: Messy Temple90 phút

Thiếu Lâm ...

Người Trong Giang Hồ - Gatao104 phút

Người Trong ...

Thiếu Lâm Tiểu Tử - Shaolin Popey87 phút

Thiếu Lâm ...

Giải Cứu Anh Ngô - Saving Mr. Wu105 phút

Giải Cứu ...

Xẩm Xử Quan - Justice, My Foot!102 phút

Xẩm Xử ...

Sư Tử Hà Đông - A Tiger Wife185 phút

Sư Tử ...

Dũng Khí Môi Hồng - City War92 phút

Dũng Khí ...

Độn Giáp Kỳ Môn - The Miracle Fighters95 phút

Độn Giáp ...

Điệp Vụ Thiên Sứ - Heavenly Mission118 phút

Điệp Vụ ...