Không Siêu Thoát - Knock Knock Whos There80 phút

Không Siêu ...

Lột Da - The Puzzle Of Human Skin86 phút

Lột Da ...

Tiếng Thì Thầm Trong Đêm - Midnight Whisper89 phút

Tiếng Thì ...

Tôi Là Nhân Chứng - The Witness112 phút

Tôi Là ...

Thiên Nhãn Truyền Kỳ - A Tale From The Orien80 phút

Thiên Nhãn ...

Buổi Tiệc Chết Chóc - The Deathday Party82 phút

Buổi Tiệc ...

Cổ Mộ Kỳ Bí - Tomb Mystery85 phút

Cổ Mộ ...

Đại Chiến Cương Thi - The Walking Dead Vampire Vs Zombie 73 phút

Đại Chiến ...

Cương Thi Vương Gia - Hopping Vampire Vs Zombie62 phút

Cương Thi ...

Mãnh Nam Cổn Tử Đội - Men Suddenly In Love89 phút

Mãnh Nam ...

Cảnh Sát Chìm - Undercover Duet114 phút

Cảnh Sát ...

Thám Trưởng Lôi Lạc - Lee Roc128 phút

Thám Trưởng ...

Tôi Yêu 777 - My Loving Trouble 790 phút

Tôi Yêu ...

Trọng Án Thất Lục - Organized Crime & Triad Bureau90 phút

Trọng Án ...

Liêu Trai Chí Dị 3 - Erotic Ghost Story Iii94 phút

Liêu Trai ...

Liêu Trai Chí Dị 2 - Erotic Ghost Story Ii96 phút

Liêu Trai ...

Liêu Trai Chí Dị - Erotic Ghost Story90 phút

Liêu Trai ...

Kỳ Nghỉ Ở Paris - Paris Holiday114 phút

Kỳ Nghỉ ...

Tân Bộ Bộ Kinh Tâm - Time To Love113 phút

Tân Bộ ...

Trung Hoa Bịp Vương - Conman In Tokyo104 phút

Trung Hoa ...

Phi Độ Quyền Vân Sơn - Magnificent Bodyguards101 phút

Phi Độ ...

Cô Dâu Hoa Yêu - Huayao Bride In Shangrila 87 phút

Cô Dâu ...

Bế Tắc - At The End Of Daybreak94 phút

Bế Tắc ...

Vua Mạc Chược - King Of Mahjong110 phút

Vua Mạc ...