Hoàng Phi Hồng - Once Upon A Time In China134 phút

Hoàng Phi ...

Bát Tinh Báo Hỷ - Alls Well Ends Well110 phút

Bát Tinh ...

Vua Phá Hoại - Love On Delivery100 phút

Vua Phá ...

Long Tích Truyền Nhân - Legend Of The Dragon96 phút

Long Tích ...

Thiết Kê Đấu Ngô Công - Last Hero In China111 Phút

Thiết Kê ...

Trạng Nguyên Tô Khất Nhi - King Of Beggars96 phút

Trạng Nguyên ...

Sát Thủ Chi Vương - Hitman103 phút

Sát Thủ ...

Quan Xẩm Lốc Cốc - Hail The Judge106 phút

Quan Xẩm ...

Đại Nội Mật Thám - Forbidden City Cop89 phút

Đại Nội ...

Tinh Võ Anh Hùng - Fist Of Legend103 phút

Tinh Võ ...

Hoắc Nguyên Giáp - Fearless104 phút

Hoắc Nguyên ...

Mặt Nạ Đen - Black Mask96 phút

Mặt Nạ ...

72 Khách Trọ - 72 Tenants Of Prosperity98 phút

72 Khách ...

Đại Náo Thiên Cung - A Chinese Tall Story104 phút

Đại Náo ...

Tình Dục Công Sở - Microsex Office88 phút

Tình Dục ...

Tôi Yêu Hồng Kông 2 - I Love Hong Kong 2 97 Phút

Tôi Yêu ...

Hiệu Lệnh Tập Kết - Assembly124 Phút

Hiệu Lệnh ...

Đại Truy Bổ - Nightfall110 phút

Đại Truy ...

Kim Lăng Thập Tam Thoa - The Flowers Of War146 phút

Kim Lăng ...

Giây Phút Đoạn Mệnh 1 - Running Out Of Time93 phút

Giây Phút ...