Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao - The Legend Of Flying Daggers (2016)Full 42/42 Vietsub + Thuyết minh

Phi Đao ...

Song Sinh Linh Thám 2016Full 20/20 Vietsub

Song Sinh ...

Chàng Quản Gia - Hayate The Combat Butler (2011)Full 13/13 Vietsub

Chàng Quản ...

Anh Hùng Cái Thế Tào Tháo - Cao Cao (2013)Full 41/41 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước - The Journey (2017)Full 24/24 Vietsub

Hành Trình ...

Cực Phẩm Gia Đình - Legend Of Ace (2016)Full 31/31 Vietsub + Thuyết minh

Cực Phẩm ...

Trường Tương Y - Chronicle Of Life (2016)Full 39/39 Vietsub

Trường Tương ...

28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016)Full 26/26 Vietsub

28 Tuổi ...

Khí Linh - Weapon And Soul (2016)Full 15/15 Vietsub + Thuyết minh

Khí Linh ...

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens (2016)Full 50/50 Vietsub + Thuyết minh

Mỹ Nhân ...

Bán Yêu Khuynh Thành - Demon Girl (2016)Full 20/20 Vietsub + Thuyết minh

Bán Yêu ...

Truy Tìm Ký Ức - Memory Lost (2016)Full 36/36 Vietsub + Thuyết minh

Truy Tìm ...

Pháp Y Tần Minh - Medical Examiner Dr. Qin (2016)Full 20/20 Vietsub + Thuyết minh

Pháp Y ...

Người Mẹ Siêu Nhân - Incredible Mama (2015)Full 9/9 Thuyết Minh

Người Mẹ ...

Thương Gia Kỳ Tài - The Merchants Of Qing Dynasty (2015)Full 34/34 Thuyết minh

Thương Gia ...

Mộ Vương Chi Vương 2016Full 20/20 Vietsub

Mộ Vương ...

Người Thứ Ba - To The Dearest Intruder (2016)Full 15/15 Thuyết minh

Người Thứ ...

Trở Về 1989 - Back To 1989 (2016)Full 22/22 Vietsub + Thuyết Minh

Trở Về ...

Ba Chàng Vú Em - Three Dads (2015)Tập 38/38 VietSub

Ba Chàng ...

Toàn Chức Pháp Sư 2016Full 12/12 Vietsub

Toàn Chức ...

Huyễn Thành - Vương Quốc Ảo - Ice Fantasy (2016)Full 62/62 Vietsub + Thuyết minh

Huyễn Thành ...

Định Chế Hạnh Phúc - Customize Happiness (2016)Full 38/38 Vietsub + Thuyết minh

Định Chế ...

Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)Full 30/30 Vietsub

Siêu Tinh ...

Anh Hùng Xã Điêu 1994 - Legend Of Condor Heroes (1994)Full 35/35 Thuyết Minh

Anh Hùng ...