Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La - Brotherhood Of Blades Ii: The Infernal Battlefield (2017)120 phút

Tú Xuân ...

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa - Once Upon A Time (2017)109 phút

Tam Sinh ...

Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược - Reset (2017)105 phút

Cuộc Giải ...

Thần Bài 2 - The Return Of The God Of Gamblers (1994)126 phút

Thần Bài ...

Học Tỉ Ma Cà Rồng - My Vampire School Sister (2017)90 phút

Học Tỉ ...

Ngộ Không Kỳ Truyện - Wu Kong (2017)130 phút

Ngộ Không ...

Nhà Số 81 Kinh Thành 2 - The House That Never Dies Ii (2017)93 phút

Nhà Số ...

Tiên Cầu Đại Chiến - Soccer Killer (2017)100 phút

Tiên Cầu ...

Thích Khách Minh Triều - The Ming Dynasty Assassin (2017)90 phút

Thích Khách ...

Chiến Binh Đặc Chủng 2 - The King Of Special Forces 2 (2017)65 phút

Chiến Binh ...

Chốn Ngục Tù - With Prisoners (2017)100 phút

Chốn Ngục ...

Đại Chiến Long Tích - Sacrificial Altar (2017)90 phút

Đại Chiến ...

Chuyện Tình Đôi Đũa Lệch - Min & Max (2016)90 phút

Chuyện Tình ...

Cha Tôi Là Gangster - Run Papa Run (2008)115 phút

Cha Tôi ...

234 Lần Nói Yêu Em - Another Woman (2015)96 phút

234 Lần ...

Cô Bạn Gái Kỳ Quặc - A Nail Clipper Romance (2017)97 phút

Cô Bạn ...

Xuyên Đảo Phương Tử - The Last Princess Of Manchuria (1990)96 phút

Xuyên Đảo ...

Tình Yêu Tươi Đẹp - Love Is Beautiful (2013)110 phút

Tình Yêu ...

Nghệ Thuật Cua Đào 2 - The Romancing Star Ii (1988)93 phút

Nghệ Thuật ...

Cùng Chung Số Phận - Bloody Brotherhood (1989)92 phút

Cùng Chung ...

Lồng Đèn Da Người - Ghost Lantern (1993)92 phút

Lồng Đèn ...

Lính Đánh Thuê - Mercenary War (2017)63 phút

Lính Đánh ...

Đội Đặc Công Diêm La - A Yama Team (2017)62 phút

Đội Đặc ...

Chú Chó Hoang Đoạt Hcv - A Gold Medal Winning Tramp Dog (2014)81 phút

Chú Chó ...