Trò Chơi Trắng Đen - Colour Of The Game (2017)90 phút

Trò Chơi ...

Khế Ước Tìm Rồng - Xun Long Qi Yue (2017)66 phút

Khế Ước ...

Đại Hộ Pháp - Da Hu Fa (2017)93 phút

Đại Hộ ...

Lộ Âm Dương Phần 5 - Troublesome Night 5 (1999)90 phút

Lộ Âm ...

Giấc Mộng Thanh Xuân - My Original Dream (2015)107 phút

Giấc Mộng ...

Ngãi Chúa - Voodoo (2007)97 phút

Ngãi Chúa ...

Siêu Mèo - Meow (2017)109 phút

Siêu Mèo ...

Giấc Mơ Mỹ - New York New York (2016)106 phút

Giấc Mơ ...

Mượn Mắt - Through The Eye (2017)90 phút

Mượn Mắt ...

Băng Đảng Buôn Súng - Strangers (2017)106 phút

Băng Đảng ...

Tây Du Ký: Công Chúa Thật Giả - True And False Princess (2017)67 phút

Tây Du ...

Trung Nghĩa Quần Anh - Seven Warriors (1989)94 phút

Trung Nghĩa ...

Kẻ Nổi Loạn - Maverick (2015)114 phút

Kẻ Nổi ...

Thượng Lộ Bình An - Bump In The Road (2013)95 phút

Thượng Lộ ...

Tình Đậm Sâu 77 - Heartbreaks (2017)97 phút

Tình Đậm ...

Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí -star Of Tomorrow: Three Kingdoms (2017)105 phút

Tam Quốc ...

Ta Là Na Tra - I Am Nezha (2016)83 phút

Ta Là ...

Thí Mạng Đơn Đao Đoạt Mạng Thương - Odd Couple (1979)97 phút

Thí Mạng ...

Kung Fu Cơ Khí Hiệp 2 - Kung Fu Traveler 2 (2017)90 phút

Kung Fu ...

Giao Châu Truyện - Legend Of The Naga Pearls (2017)108 phút

Giao Châu ...

Đãng Khấu Phong Vân - God Of War (2017)128 phút

Đãng Khấu ...

Chiến Đao Đồ Lang - Wolf Hunters (2017)90 phút

Chiến Đao ...

Không Người Lái - Driverless (2010)90 phút

Không Người ...

Nữ Cờ Bạc Bịp - The Top Bet (1991)90 phút

Nữ Cờ ...