Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý - Wrong Sedan Chair Marry The Right Man (2000)Full 20/20 Thuyết minh

Lên Nhầm ...

Mỹ Nhân Vô Lệ - In Love With Power (2013)Full 38/38 Thuyết minh

Mỹ Nhân ...

Ân Tình Bích Huyết Kiếm - Sword Stained With Royal Blood 2007Full 30/30 Thuyết minh

Ân Tình ...

Thế Kỷ Kinh Dị - Karma 2015Full 9/9 Thuyết minh

Thế Kỷ ...

Đế Cẩm - Dijing (2012)Full 52/52 Thuyết minh

Đế Cẩm ...

Nữ Tướng Phàn Lê Huê - Warrior Of Tang Dynasty (2013)Full 36/36 Thuyết minh

Nữ Tướng ...

Sở Lưu Hương Tân Truyện - The Legend Of Chu Liu Xiang (2011)Full 38/38 Thuyết minh

Sở Lưu ...

Mộc Phủ Phong Vân - Mu Fu Feng Yun (2012)Full 40/40 Thuyết Minh

Mộc Phủ ...

Vịnh Xuân Quyền - The Legend Of Wing Chun (2012)Full 22/22 Thuyết Minh

Vịnh Xuân ...

Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004)Full 40/40 Thuyết Minh

Tiểu Ngư ...

Bình Tung Hiệp Ảnh - Heroic Legend (2011)Full 37/37 Thuyết minh

Bình Tung ...

Tài Thần Hữu Đạo - Journey Of The Fortune God (2011)Full 28/28 Thuyết Minh

Tài Thần ...

Ma Tổ - Mazu (2012)Full 38/38 Thuyết Minh

Ma Tổ ...

Ba Ba Phụ Thân Cha - Điệp Huyết Bến Thiên TânFull 33/33 Thuyết Minh

Ba Ba ...

Loạn Thế Giai Nhân - A Beauty In Troubled Times (2012)Full 44/44 Thuyết minh

Loạn Thế ...

Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên - Young Justice Bao (2000)Full 40/40 Thuyết Minh

Thời Niên ...

Họa Bì 2: Yêu Không Hối Tiếc - Painted Skin 2: No Regrets For Real Love (2013)Full 36/36 Thuyết minh

Họa Bì ...

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart (2011)Full 40/40 Thuyết minh

Bộ Bộ ...

Anh Hùng Xạ Điêu - Legend Of Condor Heroes 2008Full 40/40 Thuyết Minh

Anh Hùng ...

Người Anh Em Giường Trên - Who Sleeps My Bro (2016)Full 26/26 VietSub

Người Anh ...

Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương - Fleurs Et Brumes (2013)Full 54/54 Thuyết Minh

Không Phải ...

Chung Cư Tình Yêu 4 - Ipartment Season 4 (2014)Full 24/24 VietSub

Chung Cư ...

Nàng Tiên Cáo - Fairy Fox - Hồ Tiên (2013)Full 43/43 Thuyết Minh

Nàng Tiên ...

Tân Tây Du Ký 1 - New Journey To The West 1 (2015)Full 23/23 Vietsub

Tân Tây ...