Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ - The Fighting Youth (2015)90 phút

Nhiệt Huyết ...

10000 Dặm - 10,000 Miles (2016)103 phút

10000 Dặm ...

Hoàng Gia Chiến Sĩ 3 - In The Line Of Duty 3 (1988)90 phút

Hoàng Gia ...

Bá Vương Gian Xảo - Tricky King (1998)90 phút

Bá Vương ...

Bệnh Viện Kinh Hoàng - Ghost Hospital (carrie Inperiue) (2016)118 phút

Bệnh Viện ...

Thích Khách Phong Lưu - Romantic Assassin (2017)90 phút

Thích Khách ...

Ông Hoàng Tốc Độ - The King Of The Drift (2017)90 phút

Ông Hoàng ...

Chiến Lang 2 - Wolf Warrior Ii (2017)126 phút

Chiến Lang ...

Truy Tìm Sát Nhân - Cock And Bull (2016)110 phút

Truy Tìm ...

Ngôi Nhà Màu Tím - The Purple House (2011)93 phút

Ngôi Nhà ...

Biệt Đội Bá Đạo - One Hundred Thousand Bad Jokes Ii (2017)101 phút

Biệt Đội ...

Sát Phá Lang 3: Tham Lang - Paradox (2017)101 phút

Sát Phá ...

Vương Gia Bá Đạo - The Super Royal Highness (2017)95 phút

Vương Gia ...

Nghịch Lộ - Wrong Way Driving (2017)98 phút

Nghịch Lộ ...

Chiến Hạm Mỹ Nữ -​ Jian Ji (2017)80 phút

Chiến Hạm ...

Ngày 1 Tháng 5 - First Of May (2015)110 phút

Ngày 1 ...

Hàng Long Đại Sư - Dragon Hunter (2017)70 phút

Hàng Long ...

Đội Bóng Thiếu Lâm - Funny Soccer (2016)90 phút

Đội Bóng ...

Náo Loạn - Peace Breaker (2017)112 phút

Náo Loạn ...

Bao Giờ Trăng Sáng - Our Time Will Come (2017)130 phút

Bao Giờ ...

Phi Vụ Cuối Cùng - The Adventurers (2017)108 phút

Phi Vụ ...

Sát Thủ Hồ Điệp Mộng - My Heart Is That Eternal Rose (1989)90 phút

Sát Thủ ...

Cô Cảnh Sát Bướng Bỉnh - Bad Cop (2016)80 phút

Cô Cảnh ...

Gà Trống Nuôi Con - Longs Story (2014)78 phút

Gà Trống ...