Trạm Bảo Dưỡng Tình Yêu - The Love Clinic 2010

Trạm Bảo ...

Huyền Thoại Lý Tiểu Long: Lý Tiểu Long Anh Trai Tôi - Bruce Lee My Brother 2010

Huyền Thoại ...

Hoa Mộc Lan - Mulan: Rise Of A Warrior

Hoa Mộc ...

Mỹ Nhân Đại Chiến - Sophies Revenge 2009

Mỹ Nhân ...

Mùa Hè Ngọt Ngào - Summer Times

Mùa Hè ...

Hôm Nay Khởi Hành - Set Off 2008

Hôm Nay ...

Đại Chiến Xích Bích 1 - Red Cliff 1 2008

Đại Chiến ...

Tinh Hoa Quyền Thuật - Jackie Chan Presents: Wushu 2008

Tinh Hoa ...

Nạn Bán Phụ Nữ - Blind Mountain 2007

Nạn Bán ...

Lãnh Chúa, Thống Lĩnh - The War Lords: Đầu Danh Trạng 2007

Lãnh Chúa, ...

Kiếm Hổ - The Tiger Blade 2005

Kiếm Hổ ...

Tình Yêu Đại Doanh Gia - The Love Winner (i Love How You Love Me)

Tình Yêu ...

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - The Butterfly Lovers 1999(42/42)

Lương Sơn ...

Thái Cực Tôn Sư - The Master Of Tai Chi 1997(25/25)

Thái Cực ...

Bao Công Xuất Tuần - Return Of Judge Bao 1995(40/40)

Bao Công ...

Song Thần Hạc Kiếm - Web Of Deceit 1994(30/30)

Song Thần ...

Nhất Đại Thiên Kiều - Legend Of A Beauty 1992(30/30)

Nhất Đại ...

Tửu Quyền Tô Khất Nhi - The Legend Of Master So 1982(20/20)

Tửu Quyền ...

Thiên Long Khuyết - Dragon Strikes 1979(60/60)

Thiên Long ...

Hãy Giơ Tay Lên Phần 2 - Hands Up 2 2003

Hãy Giơ ...

Giơ Tay Lên - Hands Up 2003

Giơ Tay ...

Sư Tử Hà Đông 1 - The Lion Roars 1

Sư Tử ...

Linh Hồn Luyến Ái - Tiramisu 2002

Linh Hồn ...

Giây Phút Đoạn Mệnh 2 - Running Out Of Time 2 2001

Giây Phút ...