Thiên Thần Tốc Độ - Speed Angels 2011

Thiên Thần ...

Tiền Bẩn - Easy Money 2010

Tiền Bẩn ...

Sợ Đến Chết - Scare 2 Die 2008

Sợ Đến ...

Chân Mật - Claustrophobia 2008

Chân Mật ...

Ngãi Chúa - Gong Tau: An Oriental Black Magic 2007

Ngãi Chúa ...

Sợi Chỉ Huyền Bí - Silk

Sợi Chỉ ...

Phải Là Anh - It Had To Be You 2005

Phải Là ...

Tặc Soái Vi Tiểu Bảo - The Adventures Of Wai Siu Bo 2004

Tặc Soái ...

Giang Hồ - Triad Underworld 2004

Giang Hồ ...

Đại Hồng Đăng - Red Lantern Hanging High 1997(28/28)

Đại Hồng ...

Tái Ngoại Kỳ Hiệp - Legend Of White Hair Brides 1996(21/21)

Tái Ngoại ...

Tân Bao Thanh Thiên - Justice Bao 1995(110/160)

Tân Bao ...

Bao Thanh Thiên - Justice Bao Thuyết Minh (1993)(236/236)

Bao Thanh ...

Kiếm Đoạn Giang Hồ - The Sword Rules 1989(30/30)

Kiếm Đoạn ...

Xạ Điêu Anh Hùng Truyện - The Brave Archer 1977(3/3)

Xạ Điêu ...

Tuyệt Chủng Thiết Kim Cương - Spy Dad 2003

Tuyệt Chủng ...

Vô Gian Đạo 1 - Infernal Affairs 1 2002

Vô Gian ...

Người Trong Giang Hồ: Cửu Long Băng Thất - Young And Dangerous: Goodbye Mr Cool 2001

Người Trong ...

Tay Bạc Huyền Thoại - A Gamblers Story 2001

Tay Bạc ...

Diệu Thủ Hồi Xuân - Help!!! 2000

Diệu Thủ ...

Người Trong Giang Hồ 6: Kẻ Thắng Làm Vua - Young And Dangerous 6: Born To King 2000

Người Trong ...

Đường Vành Đai - The Ring Of The Hill 1999

Đường Vành ...

Lưu Tinh Ngữ - The Kid 1999

Lưu Tinh ...

Ác Mộng Đêm Hè - Erotic Nightmare 1999

Ác Mộng ...