Tạm Biệt Đài Bắc - Au Revoir Taipei (2010)85 phút

Tạm Biệt ...

Siêu Năng Lực Tạm Thời - Limited Train Supernatural Powers (2016)45 phút

Siêu Năng ...

Anh Hùng Du Côn - Black White The Dawn Of Justice (2014)126 phút

Anh Hùng ...

Vô Gian Đạo 3 - Infernal Affairs 3 (2003)118 phút

Vô Gian ...

Quái Hiệp Nhất Chi Mai - The Vigilantes In Masks30 tập

Quái Hiệp ...

Đẳng Cấp Quý Cô - The Queen Of Sop33 tập

Đẳng Cấp ...

Viên Sôcôla Thần Kỳ - Don Juan Demercado6 Tập

Viên Sôcôla ...

Ám Sát - Accident86 phút

Ám Sát ...