Đội Cứu Hộ Trên Không - Always Ready (2006)Full 30/30 Thuyết Minh

Đội Cứu ...

Thục Sơn Kỳ Hiệp - The Legend Of Zu (2001)104 phút

Thục Sơn ...

Giải Cứu Tướng Gia (thuyết Minh) - Saving General Yang (2013)90 phút

Giải Cứu ...

Kiếm Thế - Phong Vân 2 - The Storm Warriors (2009)100 phút

Kiếm Thế ...

Đông Thành Tây Tựu - East Meets West (2011)90 phút

Đông Thành ...

Điệp Vụ Tokyo - Tokyo Raiders118 phút

Điệp Vụ ...

Người Trong Giang Hồ - Cửu Long Đại Ca - Goodbye, Mr. Cool101 phút

Người Trong ...

Người Trong Giang Hồ - Kẻ Thắng Là Vua - Born To Be King118 phút

Người Trong ...

Người Trong Giang Hồ 5 - Long Tranh Hổ Đấu - Young And Dangerous 5114 phút

Người Trong ...

Người Trong Giang Hồ 4 - Vô Địch Thiên Hạ - Young And Dangerous 4106 phút

Người Trong ...

Người Trong Giang Hồ 3 - Một Tay Che Trời - Young And Dangerous 398 phút

Người Trong ...

Người Trong Giang Hồ 2 - Mãnh Long Quá Giang - Young And Dangerous 2101 phút

Người Trong ...

Cướp Báu Vật - Horseplay96 phút

Cướp Báu ...

Đại Thoại Thiên Tiên - Just Another Margin90 phút

Đại Thoại ...

Bản Năng - Instinct40 tập

Bản Năng ...

Thiện Ác Đối Đầu (tam Nhân Cách) - Divergence101 phút

Thiện Ác ...

Thiên Cơ Biến - The Twins Effect107 phút

Thiên Cơ ...

Tình Hè Rực Cháy - Summer Love Love97 phút

Tình Hè ...