Quan Vân Trường - The Lost Bladesman (2011)107 phút

Quan Vân ...

Thiên Sứ Xấu Xa - Devil And Angel124 Phút

Thiên Sứ ...

Đại Thoại Thiên Tiên - Just Another Margin90 phút

Đại Thoại ...

Tân Máu Nhuộm Bến Thượng Hải - Shanghai Bund35 tập

Tân Máu ...

Tân Bến Thượng Hải - Once Upon A Time In Shanghai35 Tập

Tân Bến ...

Họa Bích - Mural100 phút

Họa Bích ...