Bà Mẹ Nóng Bỏng - Hot Mom (2014)Full 38/38 Thuyết minh

Bà Mẹ ...

Mị Nguyệt Truyện - The Legend Of Miyue (2015)Full 81/81 Vietsub + Thuyết minh

Mị Nguyệt ...

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Empresses In The Palace (2012)Full 76/76 Thuyết Minh

Hậu Cung ...

Quan Vân Trường - The Lost Bladesman (2011)107 phút

Quan Vân ...

Thiên Sứ Xấu Xa - Devil And Angel124 Phút

Thiên Sứ ...

Đại Thoại Thiên Tiên - Just Another Margin90 phút

Đại Thoại ...

Tân Máu Nhuộm Bến Thượng Hải - Shanghai Bund35 tập

Tân Máu ...

Tân Bến Thượng Hải - Once Upon A Time In Shanghai35 Tập

Tân Bến ...

Họa Bích - Mural100 phút

Họa Bích ...