Cận Kề Cái Chết - Haft Past Dead (2002)100 phút

Cận Kề ...

Lính Bắn Tỉa: Mệnh Lệnh Đặc Biệt - Sniper Special Ops (2016)85 phút

Lính Bắn ...

Tầm Nã Sát Thủ - Kill Switch (2008)96 phút

Tầm Nã ...

Hợp Đồng Sát Thủ - Contract To Kill (2016)90 phút

Hợp Đồng ...

Vũ Khí Tối Thượng - The Perfect Weapon (2016)88 phút

Vũ Khí ...

Điệp Viên Trở Lại - End Of A Gun (2016)87 phút

Điệp Viên ...

Cuộc Đối Đầu Ngoạn Mục - Killing Salazar (2016)90 phút

Cuộc Đối ...

Cuộc Chiến Băng Đảng - The Asian Connection (2016)90 phút

Cuộc Chiến ...

Lính Bắn Tỉa: Lệnh Đặc Biệt - Sniper: Special Ops (2016)94 phút

Lính Bắn ...

Chiến Binh Công Lý - Code Of Honor (2016)106 phút

Chiến Binh ...

Phản Ứng Nhanh - Attack Force (2006)90 phút

Phản Ứng ...

Công Lý Tối Cao - Lethal Justice (2011)85 phút

Công Lý ...

Nhanh Hơn Ánh Sáng - The Glimmer Man (1996)91 phút

Nhanh Hơn ...

Chiến Binh Thù Hận - Soldier Of Vengeance Vietsub (2012)90 phút

Chiến Binh ...

Đối Đầu Mafia - True Justice Brotherhood Vietsub (2011)90 phút

Đối Đầu ...

Bản Năng Báo Thù - Born To Raise Hell (2010)98 phút

Bản Năng ...

Nhân Danh Công Lý - Out For Justice (1991)90 phút

Nhân Danh ...

Hướng Tới Mặt Trời - Into The Sun (2005)97 phút

Hướng Tới ...

Dưới Sự Phong Tỏa 2 - Under Siege 2: Dark Territory (1995)100 phút

Dưới Sự ...

Tội Ác Buôn Người - True Justice Blood Alley (2012)98 phút

Tội Ác ...

Quyết Định Tối Thượng - Executive Decision Vietsub (1996)113 phút

Quyết Định ...

Chiến Tranh Đường Phố - Street Wars (2011)90 phút

Chiến Tranh ...

Tầm Nã Sát Thủ - Driven To Kill98 phút

Tầm Nã ...

Chắc Chắn Chết - Absolution90 phút

Chắc Chắn ...