Giang Hồ Thất Quái - Princess And Seven Gongfu Masters (2013)90 phút

Giang Hồ ...

Ông Tôi Là Cương Thi - Sifu Vs Vampire(2014)95 phút

Ông Tôi ...

Kẻ Cắp Gặp Bà Già - House Of Wolves (2016)100 phút

Kẻ Cắp ...

Lấy Chồng Hoàn Hảo - Marry A Perfect Man (2012)98 phút

Lấy Chồng ...

Hài Kịch Dung Tục - Vulgaria (2012)93 phút

Hài Kịch ...

Cảnh Sát Chìm - Undercover Duet114 phút

Cảnh Sát ...

Ranh Giới Tội Phạm - Full Strike108 phút

Ranh Giới ...

Hợp Đồng Giết Thuê - Fatal Contact110 phút

Hợp Đồng ...

Chào Bé Con - Hello Babies94 phút

Chào Bé ...