Kẻ Săn Thịt Người 2 - Jeepers Creepers 2 (2003)104 phút

Kẻ Săn ...

Nhện Khổng Lồ - Big Ass Spider (2013)80 phút

Nhện Khổng ...

Lằn Ranh Phạm Tội - The Aggression Scale Vietsub (2012)85 phút

Lằn Ranh ...

Khai Quật Tổ Quỷ - Digging Up The Marrow89 phút

Khai Quật ...

Khủng Long Đại Náo Los Angeles - Jurassic City88 phút

Khủng Long ...

Một Cuộc Gọi Nhỡ - One Missed Call86 Phút

Một Cuộc ...

Kẻ Săn Thịt Người 2 - Jeepers Creepers Ii100 Phút

Kẻ Săn ...