Chạng Vạng 4 : Hừng Đông - Phần 2 - The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)115 phút

Chạng Vạng ...

Quỷ Dữ - The Damned87 phút

Quỷ Dữ ...

Kho Lạnh Kinh Hoàng - Freezer91 phút

Kho Lạnh ...

Chạng Vạng 4 : Hừng Đông - Phần 2 - The Twilight Saga : Breaking Dawn - Part 2115 phút

Chạng Vạng ...

Chạng Vạng 4 : Hừng Đông - Phần 1 - The Twilight Saga : Breaking Dawn - Part 1117 phút

Chạng Vạng ...

Đạo Chích Vướng Bẫy Tình - Loosies90 Phút

Đạo Chích ...