Chạng Vạng 4 : Hừng Đông - Phần 2 - The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)115 phút

Chạng Vạng ...

Trong Đôi Mắt Ấy - In Your Eyes105 phút

Trong Đôi ...

Chạng Vạng 4 : Hừng Đông - Phần 2 - The Twilight Saga : Breaking Dawn - Part 2115 phút

Chạng Vạng ...

Chuỗi Thư Chết Chóc - Chain Letter98 phút

Chuỗi Thư ...