Quản Lý Kim - Trưởng Phòng Kim - Chief Kim (2017)Full 20/20 Vietsub + Thuyết minh

Quản Lý ...

Nữ Thần Hôn Nhân - Goddess Of Marriage (2013)Full 36/36 Thuyết minh

Nữ Thần ...

Tay Súng Joseon - Joseon Gunman (2014)Full 22/22 Vietsub

Tay Súng ...

Nữ Cảnh Sát Chìm Vietsub, Shes On Duty110 phú

Nữ Cảnh ...