Nhật Hoàng - Emperor (2012)105 phút

Nhật Hoàng ...

Vua Tốc Độ (2008) - Speed Racer (2008)135 phút

Vua Tốc ...

Sát Thủ - Vantage Point (2008)91 phút

Sát Thủ ...

Tuyệt Chủng - Extinction110 phút

Tuyệt Chủng ...

Mất Tích Phần 6 - Lost Season 618 tập

Mất Tích ...

Mất Tích Phần 5 - Lost Season 517 tập

Mất Tích ...

Mất Tích Phần 4 - Lost Season 414 tập

Mất Tích ...

Mất Tích Phần 3 - Lost Season 323 tập

Mất Tích ...

Mất Tích Phần 2 - Lost Season 224 tập

Mất Tích ...

Mất Tích Phần 1 - Lost Season 125 tập

Mất Tích ...

Thám Tử Lừng Danh - Alex Cross101 phút

Thám Tử ...