Tình Yêu Lạ - Love Is Strange (2014)94 phút

Tình Yêu ...

Oan Ức - My Cousin Vinny (1992)120 phút

Oan Ức ...

Không Lối Thoát - Inescapable (2012)90 phút

Không Lối ...

Cyrus - Cyrus (2010)91 phút

Cyrus - ...

Kẻ Đa Tình - Alfie (2004)100 phút

Kẻ Đa ...

Cứu Rỗi Linh Hồn - Salvation Boulevard Vietsub (2011)96 phút

Cứu Rỗi ...

Điều Nàng Muốn - What Women Want (2000)119 phút

Điều Nàng ...

Khi Cháu Là Siêu Quậy - Parental Guidance (2012)105 phút

Khi Cháu ...

Kẻ Săn Lùng - The Watcher97 Phút

Kẻ Săn ...

Https://lh3.googleusercontent.com/ymr3kilf0r59g-79namsxtboan5d--iinxg4lqfqnts=m18100 phút

Https://lh3.googleusercontent.com/ymr3kilf0r59g-79namsxtboan5d--iinxg4lqfqnts=m18

Võ Sĩ - The Wrestler109 phút

Võ Sĩ ...

Mất Kiểm Soát - Anger Management106 phút

Mất Kiểm ...