Bố Là Tất Cả - Father Ill Take Care Of You (2016)Full 50/50 Vietsub + Thuyết minh

Bố Là ...

Nữ Tổng Thống Hàn Quốc - Dae Mul (2010)Full 24/24 VietSub

Nữ Tổng ...

Ngàn Lần Yêu Em - Loving You A Thousand Times (2010)Full 55/55 Vietsub

Ngàn Lần ...

Thực Thần 1 - Lets Eat 1 (2014)Full 16/16 VietSub

Thực Thần ...

Tiếng Gọi Quốc Gia - Call Of The Country (2010)Full 16/16 VietSub

Tiếng Gọi ...

Mắt Cầu Vồng - Rainbow Eyes (2007)96 phút

Mắt Cầu ...