Lễ Tế Quỷ Satan - Satanic (2016)85 phút

Lễ Tế ...

Rồng Xanh Báo Thù - Revenge Of The Green Dragons (2014)97 phút

Rồng Xanh ...

Tiệc Mừng Tuổi 21 - 21 And Over (2013)93 phút

Tiệc Mừng ...

Wendy Wu: Công Chúa Chiến Binh - Wendy Wu: Homecoming Warrior91 phút

Wendy Wu: ...

Chạng Vạng - Twilight124 Phút

Chạng Vạng ...