Lương Duyên Tiền Định - Already Tomorrow In Hong Kong (2015)78 phút

Lương Duyên ...

Biệt Đội Big Hero 6 - Big Hero 6 (2014)102 phút

Biệt Đội ...

Những Chuyện Lạ Có Thật - Burning Palms (2010)115 phút

Những Chuyện ...

Bảy Viên Ngọc Rồng - Dragonball Evolution (2009)100 phút

Bảy Viên ...

Bắt Cóc Tống Tiền - Eden (2012)97 phút

Bắt Cóc ...

Biệt Đội Big Hero 6 - Big Hero 6102 phút

Biệt Đội ...

Kế Hoạch Bảo Vệ Công Chúa - Princess Protection Program89 phút

Kế Hoạch ...

Ba Chàng Ngự Lâm 3 - The Hangover Part Iii100 phút

Ba Chàng ...

Người Đàn Ông Có Tay Đấm Sắt - The Man With The Iron Fists95 phút

Người Đàn ...