Nữ Phi Công - Miss Pilot (2013)Full 11/11 Vietsub

Nữ Phi ...

Hoa Bỉ Ngạn - Đội Điều Tra Số 7 - Higanbana - Keishichou Sousa Nana Ka (2016)Full 10/10 Vietsub

Hoa Bỉ ...

Đám Trai Đẹp Nhà Tôi - Atashinchi No Danshi (2009)Full 11/11 Vietsub

Đám Trai ...

Chiến Dịch Lăng Xê Nobuta - Nobuta Wo ProduceFull 11/11 Vietsub

Chiến Dịch ...

Tìm Lại Ký Ức Vietsub - Memoirs Of A Teenage Amnesiac124 phút

Tìm Lại ...