Tiên Kiếm Kì Hiệp 3 - Chinese Paladin 3 (2009)Full 37/37 VIETSUB

Tiên Kiếm ...

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Love Me If You Dare 2015 (2015)Full 24/24 VIETSUB + Thuyết Minh

Hãy Nhắm ...

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - Swordsman (2013)Full 56/56 Thuyết Minh

Tân Tiếu ...

Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm - Worlds Finest (2006)Full 35/35 Thuyết minh

Thiên Hạ ...

Ngàn Vàng Tiêu ThưFull 40/40 Thuyết minh

Ngàn Vàng ...

28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016)Full 26/26 Vietsub

28 Tuổi ...

Tiêu Môn Quan Kiếm - The Great Protector (2015)Full 38/38 Thuyết minh

Tiêu Môn ...

Nữ Y Minh Phi Truyện - The Imperial Doctress (2015)Full 50/50 VietSub

Nữ Y ...

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Close Your Eyes And He Came (2015)Full 24/24 VietSub + Thuyết minh

Hãy Nhắm ...

Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine (2011)Full 44/44 tập + Thuyết minh

Khuynh Thế ...

Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower (2015)Full 58/58 Vietsub + Thuyết minh

Hoa Thiên ...

Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014)Full 45/45 Thuyết minh

Kim Ngọc ...

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ - State Of Divinity (2013)Full 56/56 Thuyết minh

Tân Tiếu ...

Siêu Thời Không Cứu Binh Vietsub - Savior Traveling Through Time (90 phút

Siêu Thời ...

Cấm Khu Sự Thật - Inside Or Outside90 phút

Cấm Khu ...

Tiên Kiếm Kì Hiệp Truyện 3 - The Legend Of Sword And Fairy 336 tập

Tiên Kiếm ...

Siêu Thời Không Cứu Binh - Ultra Reinforcement90 phút

Siêu Thời ...

Quái Hiệp Nhất Chi Mai - The Vigilantes In Masks30 tập

Quái Hiệp ...

Khuynh Thế Hoàng Phi - Qing Shi Huang Fei42 tập

Khuynh Thế ...