Mối Thù Vietsub - Resurrection (2005) Vietsub - (24/24) (2005)Full 24 tập

Mối Thù ...

Nhịp Đập Đôi Tim (uslt) - Padam Padam (2011) Vietsub - (20/20)Full 20 tập

Nhịp Đập ...

Vận Mệnh Đế Vương - The Kings Wrath (2014)90 phút

Vận Mệnh ...

Vỡ Kế Hoạch - The Plan Man (2014)90 phút

Vỡ Kế ...

Vết Cắt - The Cut (2007)107 phút

Vết Cắt ...

Én Xanh - Blue Swallow (2005)133 phút

Én Xanh ...